VVÚ ETA

VVÚ– ETA SO1 - S

Schéma typů sekcí
schema_vvueta2

Základní charakteristika VVÚ-ETA

rok výstavby 1971 – 1992
nejčastější počet podlaží 4, 8 nebo 12 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové, bodové, sekce mohou mít v rámci dilatačního celku odskoky o 1,2 m, mezi různými dilatačními celky mohou být odskoky větší
konstrukční systém příčný nosný systém se zavěšeným obvodovým pláštěm, sekce rohové, koncové a bodové jsou řešeny jako kombinovaný nosný systém se zavěšeným obvodovým pláštěm
rozpon 6 a 3 m
hloubka objektu od 13,2 do 18 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,55 m
obvodový plášť

Obvodový plášť průčelí ve středočeském kraji pórobetonový celostěnový bez izolace. Před revizí v roce 1979 tloušťka panelu 250 mm, po revizi 300 mm.

 

image004

V Praze železobetonový vrstvený, ve štítech nosný, v průčelí z celostěnových dílců nebo z parapetních dílců s meziokenními vložkami. Průčelní panely nadzemních podlaží tl. 240 mm (po revizi v roce 1979 - 100 mm železobeton + 80 mm polystyren + 60 mm železobeton,

před revizí 100 mm železobeton + 40 mm polystyren + 50 mm železobeton).

Štítové panely nadzemních podlaží tl. 290 mm (po revizi v roce 1979 - 150 + 80 + 60 mm, před revizí 150 + 40 + 50 mm).

image006

stěnové panely železobetonové plné tl. 190 mm
strop stropní panely jsou železobetonové dutinové tl. 190 mm
střecha jednoplášťová nebo dvouplášťová, spodní vrstvu tvoří stopní panely, vrchní žebírkové železobetonové panely, spádový podsyp, tepelná izolace, živičná krytina
typ bytových jader B3, B6, B7,B9, B10, ŽB-S
počty svislého potrubí v šachtě

B3 – 1 šachta, B6 – 2 šachty, B9 – 2 šachty,

B10 – 2 šachty
lodžie v modulu 6 m a 3 m, mohou být předsazené nebo zapuštěné

3D VVÚ-ETA

3d_vvueta1

Příklady foto

vvueta

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998