T 08B

T 08B

Schéma typů sekcí
schema_T08B2

Základní charakteristika T 08B

rok výstavby 1962 – 1980
nejčastější počet podlaží 4 nebo 8 pater pro bytové domy bodové a řadové, 10 nebo 12 pater pro domy věžové
typy sekcí řadové, koncové, bodové, řadové sekce vzhledem k podélnému ztužení mají minimálně dvě sekce, koncové sekce mohou mít mezi různými dilatačními celky horizontální odskoky do 1,8 m a vertikální odskoky na celou výšku podlaží
konstrukční systém příčný nosný systém s podélně ztužujícími vnitřními stěnami
rozpon 6 m
hloubka objektu hloubka řadových sekcí je 9,6 m, 10,8 m, 12 m a 14 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,55 m
obvodový plášť

Obvodové panely nosné i nenosné jsou sendvičové železobetonové. Průčelní panely mají tl. 230 mm,

T_08B

 

štítové 290 mm,

T_08B_stitovy

 

 

a lodžiové stěnové tl. 200 mm.

T_08B_lodziovy

stěnové panely železobetonové plné tl. 190 mm
strop stropní panely jsou železobetonové dutinové z předem předpjatého betonu tl. 200 mm
střecha dvouplášťová, vrchní plášť tvoří žebírkové střešní panely uložené ve spádu na prefabrikovaných betonových klínech, spodní vrstvu tvoří železobetonové panely,
typ bytových jader B3, B4
počty svislého potrubí v šachtě B3 – 1 šachta, B4 – 1 šachta
lodžie jsou předsazené o 1,2 m a šířce 5,8 m

 3D T 08B

model_T08B2

 

Příklady foto

foto_T08B1

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998