T 06 B

T 06B

 

Schéma typů sekcí

 schema_T06B5

schema_T06B6 

 

 schema_T06B7

 

schema_T06B8 

 

 

 

 

 

Základní charakteristika T 06B

 

Rok výstavby

1972

Počet pater

4,5, 6, 8,12, 13 nebo 15 podlaží

Typy sekcí

řadové, koncové, věžové a bodové, chodbové

Konstrukční systém

příčný nosný systém s předsazeným obvodovým pláštěm, jednu sekci řadového domu obvykle tvoří pět modulů o rozponu 3,6 m, u věžového domu v podélném směru sekce probíhá chodbový trakt v modulu 3,6 m se schodištěm přisazeným k fasádě a výtahy. Kolmo k chodbovému traktu symetricky na obě strany jsou příčné stěny s modulem 7 x 3,6 m.

Rozpon

3,6 m

Hloubka objektu

10,8 m12 m

Konstrukční výška podlaží

2,8 m

Světlá výška podlaží

2,62 m, 2,65 m

Obvodový plášť

Typ soustavy T 06 B-U

Celostěnový železobetonový vrstvený, v průčelí zavěšený. Průčelní panel tl.220 mm před revizí v roce 1979 (100 mm železobeton + 60 mm polystyren + 60 mm železobeton),

konstr_T06B-U1 

 

po revizi průčelní panel tl. 240 (100 mm železobeton + 80 mm polystyren + 60 mm železobeton). Štítový panel tl. 290 mm před revizí v roce 1979 (140 mm železobeton + 60 mm polystyren + 90 mm železobeton), po revizi tl. 290 mm (140 mm železobeton + 80 mm polystyren + 70 mm železobeton). Lodžiové panely jsou dřevěné tl. 140 mm

 

Typ soustavy T 06 B-KV

Po tepelně technické revizi změněn obvodový plášť na keramzitbeton. Průčelní panely nadzemních i podzemních podlaží jsou keramzitbetonové, celostěnové, jednovrstvé, tl. 320 mm. Štítové panely jsou vrstvené tl. 485 mm (150 mm železobeton + 15 mm vzduchová mezera + 320 mm keramzitbeton). Lodžiové stěnové panely jsou keramzitbetonové tl. 320 mm

 

Typ soustavy T 06 B-E

Před tepelně technickou revizí v roce 1979 jsou parapetní panely vrstvené tl. 240 mm (40 mm železobeton + 175 mm plynosilikát + 25 mm železobeton) + meziokenní vložky. Štíty jsou z nosných stěnových železobetonových panelů tl. 140 mm a ze samonosných izolačních panelů tl. 200 mm z plynosilikátových tvárnic oboustranně krytých vrstvou betonu. Po tepelně technické revizi průčelní a štítové panely celostěnové, vrstvené, tl. 300 mm (150 mm železobeton + 80 mm tepelná izolace + 70 mm železobeton).

konstr_T06B-E1 

Průčelní a štítové panely v podzemním podlaží tl. 250 mm (150 mm železobeton + 50 mm tepelná izolace + 50 mm železobeton).  Lodžiové stěny jsou dřevěné tl. 140 mm.

 

Typ soustavy T 06 B-KDU

Před tepelně technickou revizí obvodový plášť jednovrstvý ze struskokeramzitbetonu, v průčelí tl. 340    mm ve štítu 300 mm. Po revizi průčelní panely tl. 340 mm (160 mm železobeton + 80 mm tepelná izolace + 100 mm železobeton). Štítové panely tl. 300 mm (150 mm železobeton + 90 mm tepelná izolace + 60 mm železobeton). Lodžiové stěny jsou stejné jako průčelní.

 

Typ soustavy T 06 B – PSBU

Průčelní i štítové panely nadzemních i podzemních podlaží vrstvené tl. 260 mm (130 mm železobeton + 60 mm tepelná izolace + 70 mm železobeton).

konstr_T06B-PSBU1 

Lodžiové stěny jsou stejné jako průčelní.

 

Typ soustavy T 06 B – OL

Po revizi průčelní i štítové panely železobetonové vrstvené tl. 290 mm (145 mm železobeton + 80 mm tepelná izolace + 65 mm železobeton).

konstr_T06B-OL1 

Průčelní i štítové panely v podzemí tl. 270 mm (145 mm železobeton + 60 mm tepelná izolace + 60 mm železobeton). Lodžiové panely jsou stejné jako průčelní obvodové panely.

Stěnové panely

železobetonové plné tl. 140 mm, nebo 150 mm,

Strop

stropní panely jsou železobetonové plné tl. 120 mm, nebo tl. 150 mm

Střecha

Typ soustavy T 06 B-U

Dvouplášťová, se střešními panely tl. 120 mm na prefabrikovaných betonových klínech. Tloušťka tepelné izolace po tepelně technické revizi 140 mm.

Typ soustavy T 06 B-KV

Dvouplášťová, dřevěná, tepelná izolace z čedičové plsti po tepelně technické revizi tl. 120 mm.

Typ soustavy T 06 B-E

Původně jednoplášťová s plynosilikátovými tvárnicemi. Po tepelně technické revizi silikátová dvouplášťová střecha se spádovými klíny a střešními železobetonovými deskami tl. 100 m, s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 120 mm  

Typ soustavy T 06 B-KDU a T 06 B – PSBU

Jednoplášťová se spádovým násypem. Tepelná izolace Polsid, před revizí tl. 50 mm, po tepelně technické revizi tl. 100 mm. Krytina vícevrstvá živičná lepenka.

Typ soustavy T 06 B – OL

Jednoplášťová, bezespádová, složení: štěrkopísek 30 mm, tepelná izolace 50 mm, po revizi 100 mm, živičná krytina

Typ bytových jader

B3, B4

Počty svislého potrubí v šachtě

B3 – 1 šachta, B4 – 1 šachta

Lodžie

Typ soustavy T 06 B – OL

Lodžie jsou předsazené o 1,2 m.

Typ soustavy T 06 B-E

Lodžie jsou hluboké 1,05 m, zapuštěné v hloubce 0,75 m.

Typ soustavy T 06 B-KDU

Lodžie jsou pouze u schodiště, u bytů jsou ocelové balkóny zavěšené na obvodovém plášti.

Typ soustavy T 06 B – PSBU

Lodžie pouze u schodišť, u bytů jsou balkóny. Balkóny jsou konzolovitě vynesené ze stropních panelů.

 

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998