B 70

B 70

Schéma typů sekcí

schema_BP702

Základní charakteristika B 70

rok výstavby 1970 - 1985
nejčastější počet podlaží 4 nebo 8 podlaží
typy sekcí řadové, rohové, bodové, chodbové a strukturální, v dilataci je možný horizontální i vertikální posun sekcí
konstrukční systém systém nosných příčných a podélných stěn
rozpon 2,4 m, 3,6 m a 4,8 m
hloubka objektu od 12 m do 18 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,62 m
obvodový plášť

Obvodový plášť je nosný, vrstvený, celostěnový železobetonový. Průčelní a štítové panely nadzemních podlaží tl. 270 mm (150 mm železobeton + 60 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

 1

Průčelní a štítové panely podzemního podlaží mají stejnou tloušťku a složení jako panely nadzemních podlaží. Lodžiové panely jsou železobetonové tl. 200 mm (80 mm železobeton + 60 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

 

 

 

 

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop panely železobetonové plné tl. 150 mm
střecha jednoplášťová, složení: železobetonová střešní deska, spádový podsyp, tepelná izolace POLSID po tepelně technické revizi v roce 1979 tl.100 mm, živičná krytina s ochranným posypem
typ bytových jader B7, B9, B10, ŽB-S
počty svislého potrubí v šachtě B7 – 2 šachty, B9 – 2 šachty, B10 – 2 šachty
lodžie mají hloubku 1,2 m, jsou buď zapuštěné, polozapuštěné  nebo předsazené

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998