P 1.21

OP 1.21

Schéma typů sekcí
schema_P1-212

schema_P1-213

schema_P1-214

Základní charakteristika OP 1.21

rok výstavby 1980 - 1989
nejčastější počet podlaží 4, 8 nebo 12 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové, bodové a chodbové
konstrukční systém příčný nosný systém
rozpon 3 m a 4,2 m hlavní rozpon a 1,8 m a 2,4 m vedlejší rozpon
hloubka objektu hloubka řadových sekcí je 12 m, hloubka dvanáctipodlažní sekce je 13,8 m17,4 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,65 m
obvodový plášť

Obvodový plášť ve štítech nosný z celostěnových železobetonových vrstvených panelů. Obvodové i štítové panely tl. 300 mm (150 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 70 mm železobeton)

konstr_OP121

Obvodový plášť v podzemí je vrstvený tl. 250 mm, (150 mm železobeton + 50 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton). Lodžiové stěny jsou dřevěné.

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop stropní panely jsou železobetonové plné tl. 150 mm
střecha jednoplášťová, plochá, podsyp 30 mm, tepelná izolace po revizi 100 mm, živičná krytina
typ bytových jader B9, B10, ŽB-S
počty svislého potrubí v šachtě B9 – 2 šachty, B10 – 2 šachty
lodžie Jsou zapuštěné, s dřevěnou lodžiovou stěnou a bočními železobetonovými tepelně izolačními příložkami.

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998