P 1.11

OP 1.11

Schéma typů sekcí

schema_P1-112

Základní charakteristika OP 1.11

rok výstavby 1975 - 1989
nejčastější počet podlaží 4, 8 nebo 12 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové, a bodové pro objekty s počtem podlaží 4 a 8, pro 9 až 12 podlaží jedna sekce řadová, napojení sekcí je možné s úskokem - jednostranný úskok až o 3,6 m, oboustranný úskok o 1,8 m, posun v dilataci v horizontálním i vertikálním směru může být libovolný,
konstrukční systém příčný nosný systém a kombinovaný nosný systém, obvodový plášť ve štítech
rozpon 2,4 m, 3 m a 4,2 m
hloubka objektu hloubka řadových objektů 10,8 m, hloubka dvanáctipodlažní sekce 14,4 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,65 m
obvodový plášť

Obvodové panely zapuštěného pláště jsou sendvičové železobetonové tl. 300 mm.

konstr_OP121

obvodový plášť v podzemí je vrstvený tl. 250 mm, lodžiové stěny jsou dřevěné

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop stropní panely jsou železobetonové plné tl. 150 mm
střecha jednoplášťová, plochá, nevětraná a s živičnou krytinou    a nepochozím povrchem
typ bytových jader B6, B7, B9, B10
počty svislého potrubí v šachtě B6 – 2 šachty, B7 – 2 šachty, B9 – 2 šachty, B10 – 2 šachty,
lodžie Mají hloubku 1,5 m, jsou zapuštěny 1,2 m

 

 

Příklady foto

foto_P1.111

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998