Konstrukční schémata souhrn

VVÚ-ETA

schema_vvueta2

 

HKS 70

schema_HKS702

 

 B 70

schema_BP702

 

T 08B

schema_T08B2

 

PS 69-2

schema_PS69-22

 

P 1.21

schema_P1-212

schema_P1-213

schema_P1-214

 

P 1.11

schema_P1-112

 

G 40

schema_G401

 

NKS - G

schema_NKS-G1

 

BANKS

1

 

2

 

5

 

Larsen Nielsen

 

schema_Larsen-Nielsen2

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998