Larsen Nielsen

Larsen Nielsen

Schéma typů sekcí

schema_Larsen-Nielsen2

Základní charakteristika Larsen Nielsen

rok výstavby 1971 - 1989
nejčastější počet podlaží 4, 8 nebo 12 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové nebo bodové
konstrukční systém systém nosných příčných a podélných stěn
rozpon 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m
hloubka objektu od 12,6 m do 15,6 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,6 m
obvodový plášť

Obvodový plášť v průčelí nenosný, ve štítech nosný, celostěnový železobetonový. Průčelní panely tl. 210 mm před tepelně technickou revizí v roce 1979 (100 mm železobeton + 50 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_larsen-nielsen1

po revizi tl. 240 mm (100 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton) Štítové panely nadzemního podlaží před tepelně technickou revizí v roce 1979 tl. 260 mm (150 mm železobeton + 50 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_larsen-nielsen2

po revizi tl. 290 mm (150 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_larsen-nielsen3

Průčelní i štítové panely v podzemním podlaží mají stejnou skladbu jako v nadzemních podlažích. Lodžiové panely jsou železobetonové, celostěnové, mají stejnou tloušťku a skladbu jako panely průčelní.

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop stropní panely jsou železobetonové plné tl. 160 mm
střecha Jednoplášťová, složení: podsyp ve spádu, tepelná izolace po tepelně technické revizi v roce 1979 tl. 100 mm, betonová mazanina, živičná krytina
typ bytových jader B6, B7, B9
počty svislého potrubí v šachtě B6 – 2 šachty, B7 – 2 šachty, B9 – 2 šachty
lodžie Jsou zapuštěné v hloubce 1,2 m

 

 

Příklady foto

foto_Larsen-Nielsen1

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998