BANKS

BANKS

Schéma typů sekcí

 1

 

Základní charakteristika BANKS

rok výstavby 1971 - 1989
nejčastější počet podlaží 4 nebo 8 podlaží pro řadové sekce, 12 podlaží pro bodové sekce
typy sekcí řadové, koncové, nebo bodové
konstrukční systém systém nosných příčných stěn
rozpon 2,4 m, 3,0 m a 4,2 m
hloubka objektu od 9,6 m do 10,8 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,65 m
obvodový plášť

Obvodový plášť je nosný, celostěnový železobetonový. Průčelní a štítové panely nadzemních podlaží tl. 290 mm (150 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

 konstr_banks1

Průčelní a štítové panely podzemního podlaží před tepelně technickou revizí v roce 1979 tl. 240 mm (150 mm železobeton + 40 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton)

konstr_banks2

Po revizi tl. 240 mm (150 mm železobeton + 50 mm tepelné izolace + 40 mm železobeton). Lodžiové panely jsou dřevěné, kompletizované, osazují se do modulu 4,2 m.

 

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop panely železobetonové plné tl. 150 mm
střecha dvouplášťová, složení: železobetonová střešní deska, minerální plsť tl. 100 mm, střešní trámky, železobetonová střešní deska, živičná krytina, po tepelně technické revizi v roce 1979 zvětšena tloušťka izolace na 140 mm
typ bytových jader B6, B7, SKB 1,2
počty svislého potrubí v šachtě B6 – 2 šachty, B7 – 2 šachty,
lodžie Jsou zapuštěné v hloubce 1,2 m, osazené do modulu 4,2 m

 3D BANKS

 

model_BANKS

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998