G 57

G 57

Schéma typů sekcí

schema_G571

 

Základní charakteristika G 57

rok výstavby 1957 - 1967
nejčastější počet podlaží 3, 4, 5, 6, 7, 8 nebo 10 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové, bodové
konstrukční systém příčný nosný stěnový systém, ztužení v podélném směru zajišťují podélné stěny
rozpon 3,6 m
hloubka objektu 11,2 m
konstrukční výška podlaží 2,85 m
světlá výška podlaží 2,7 m
obvodový plášť Obvodový plášť je předsazený před čela příčných nosných stěn. obvodový plášť je jednovrstvý. Průčelní i štítové panely mají tl. 240 mm (20 mm omítka + 210 mm struskopemzobeton + 10 mm omítka)
stěnové panely struskopemzobetonové panely tl. 180 mm
strop panely železobetonové plné tl. 100 mm
střecha dvouplášťová, složení: železobetonová střešní deska tl. 80 mm, heraklit tl. 50 mm, škvárový násep, železobetonové panely uložené ve spádu, mezistřeší prostor je odvětrán ventilačními otvory v římsových tvárnicích, živičná krytina
typ bytových jader B2-D, B2-P, B2-G, B3
počty svislého potrubí v šachtě B2-D – 1 šachta, B2-P – 1 šachta, B2-G – 0 šachet, B3 – 1 šachta
lodžie jsou zapuštěné, vedle výtahové šachty předsazené

 3D G57

model_G57

 

Příklady foto

foto_G571

foto_G572

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998