G 40

G 40

Schéma typů sekcí

 schema_G401

 

Základní charakteristika G 40

rok výstavby 1954 - 1956
nejčastější počet podlaží 5 podlaží
typy sekcí řadové
konstrukční systém systém nosných příčných stěn
rozpon 3,2 m a 3,8 m
hloubka objektu 14,2 m
konstrukční výška podlaží 2,85 m nebo 2,9 m
světlá výška podlaží 2,7 m
obvodový plášť Obvodový plášť je vrstvený. Průčelní i štítové panely mají tl. 200 mm (60 mm pazderobeton + 100 mm škvárobeton + 20 mm železobeton)

 

 

 

 

stěnové panely škvárobetonové dutinové panely tl. 160 mm, struskopemzobetonové panely tl. 180 mm
strop panely železobetonové plné tl. 120 mm
střecha jednoplášťová, plochá,  tvořená železobetonovými deskami,
typ bytových jader B2-D
počty svislého potrubí v šachtě B2-D – 1 šachta
lodžie objekt nemá lodžie, pouze francouzská okna

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998