Zpětné získávání tepla z odpadní vody

18. Leden 2010

Rekuperační výměník tepla na svodném potrubí

Toto opatření je založeno na principu zpětného získávání tepla z potrubí odpadní šedé vody. odpadní svodné potrubí ze sprch, umyvadel, dřezů, myček a praček je obmotáno měděným výměníkem tepla, do kterého vstupuje studená voda z řadu o teplotě cca 10°C. Šedá voda, které má teplotu cca 30°C předá své teplo na vnitřním povrchu této vodě. Systémy zapojení jsou různé. V některých případech je tato předehřátá voda propojena s okruhem studené vody do sprch a umyvadel přes trojcestné ventily – ve směšovací baterii tak smícháváme menší poměr teplé vody ku studené. Druhá varianta je založena na principu předehřátí studené vody před samotným zásobníkem teplé vody. Tato varianta je však pravděpodobně méně účinná, protože nedochází k předání tepla z šedé vody do studené v době kdy ho potřebujeme a naopak. Rekuperační výměník tepla „DFX pipe“ lze umístit na každou ze svislých stoupaček šedé vody nebo v přízemí objektu svést všechny svody do jednoho a umístit DFX na ležaté potrubí. Tím je garantováno větší množství předané energie šedou vodou (větší četnost). Naopak se zvyšuje pravděpodobnost, že šedá voda bude ztrácet po své trase teplo a v suterénu nebude mít již garantovanou teplotu vody 30°C. Tím se snižuje účinnost daného opatření. Kotek (2008).

1a1b1c

Obrázek 1: Aplikace GFX výměníků. Zdroj: www.gfxtechnology.com


2

Obrázek 2: Realizace výměníku v RD. Zdroj: www.gfxtechnology.com


3

 

Obrázek 3: Využití tepla z šedé odpadní vody systémem Fercher.

Zdroj: GFX TM heat - xchanger & water heater booster http://www.gfxtechnology.com/


Lokální rekuperace šedé vody

Výměníky jsou umístěny naležato pod každou ze sprch (sprchový kout se zvýší o 10cm nahoru). Výhoda tohoto opatření je, že se stává aktivním v případě použití samotné sprchy. Při průtoku odpadní vody ze sprchy se předává teplo ve výměníku vodě studené, která nejdříve prochází tímto výměníkem a až poté do samotné směšovací sprchové baterie. Systém se stává aktivní již po 10s sprchování a garantovaný předehřev je z 10°C na 20°C. Kotek (2008).


4

Obrázek 4: Malý koupelnový výměník SAKAL. Zdroj: www.sakal-ovt.cz/


Centrální jímka šedé vody jako zdroj pro tepelné čerpadlo voda voda

Pro dostatečně velký objekt, který bude produkovat velké množství odpadní „šedé“ vody je možno instalovat jímku na šedou vodu jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo.

Jedním z úskalí tohoto opatření je, že nemůžeme splaškovou vodu ochladit pod bod mrazu. Pokud bychom nechali tepelnému čerpadlu odebírat teplo z „šedé“ vody bez kontroly teploty, tak se může stát, že jímka zamrzne. Teplo s jímky se tedy odebírá jen při požadovaném průtoku a při požadované „cílové“ teplotě. Při překročení limitní teploty musíme tepelnému čerpadlu umožnit odebírat teplo z jiného zdroje (např. vrt). Popřípadě kombinovat tepelné čerpadlo s jiným zdrojem tepla. Kotek (2008)

 

5

Obrázek 5: Tepelné čerpadlo PZP typ voda - voda.

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit