Příprava teplé vody v panelových domech

15. Leden 2010

Příprava teplé vody*(dále jen TV) tvoří významnou část spotřeby energie v budovách. V případě zavádění úspor v panelových domech je úspora energie pro přípravu teplé vody logickým krokem po omezení tepelných ztrát prostupem (zateplování budov, výměna oken) a větráním (využití rekuperace tepla pro bytové větrání), využitím pasivních solárních zisků (zasklení lodžií), rekonstrukci otopné soustavy (instalace termostatických ventilů**, hydraulické vyvážení rozvodů) a zdroje tepla (rekonstrukce výměníkové stanice, instalace nového zdroje tepla v případě odpojení od CZT).

Příprava teplé vody v panelových domech

Pravidla pro dodávku teplé vody jsou dány vyhláškou 194/2007 Sb. [1]. Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. Tato dodávka je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod. Výjimkou může být plánovaná odstávka dodávky teplé vody, která by neměla být delší než 14 dnů a má být dohodou mezi dodavatelem a odběrateli. Odstávka má být oznámena nejméně 10 dnů před započetím.

Způsob přípravy teplé vody v bytových domech obecně je relativně různorodý. Různé koncepce přípravy teplé vody jako

  • průtokový ohřev na výtoku,
  • průtokový ohřev v domě,
  • akumulační centrální ohřev v domě,
  • akumulační decentrální ohřev v bytech,
  • centrální příprava v blokové výměníkové stanici nebo blokové kotelně

souvisí s vybaveností bytů, dostupností zdrojů tepla (elektrická energie, plyn, CZT, biomasa) a vykazují různý stupeň účinnosti.

 

Kapitolu zpracoval pro VaV Ing. Tomáš Matuška, PhD., doplnil Miroslav Purkert.

 

[1]     Vyhláška č. 194/2007, kterou  se  stanoví  pravidla  pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.*Termín teplá užitková voda byl zrušen v souvislosti se zrušením ČSN 86 0616 Jakost teplé užitkové vody k 1.11.2000, ačkoli se technickou veřejností stále běžně používá. Pojmem užitková se vyjadřovala obecná nepitnost vzhledem k ohřevu a možným reakcím při něm probíhajícím.

**Povinnost nasazení termostatických ventilů je dána zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 s termínem realizace do

31.12.2006.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit