Domovní zdroj tepla pro přípravu teplé vody

15. Leden 2010

Příprava teplé vody v domovní kotelně, ať již vlastním zdrojem tepla (nejčastěji plynová kotelna), nebo dálkovým zdrojem (domovní výměníková stanice) představuje energeticky a často i ekonomicky výhodnější řešení než dálková dodávka teplé vody. Tepelné ztráty jsou jednak minimalizovány na ztráty v domovních rozvodech a jednak mohou být zpravidla ovlivněny uživateli bytů (bytové družstvo, společenství vlastníků). Funkce cirkulace teplé vody může být omezena na základě dohody mezi uživateli na nezbytně nutnou dobu, navíc u menších panelových domů je možné řídit cirkulaci i podle teploty na referenčním vzdáleném výtoku. Pro účely výpočetního nástroje bylo uvažováno o více možnostech získávání tepla pro přípravu teplé vody v domě. Jedná se o kotelnu na zemní plyn, tepelné čerpadlo vzduch – voda, využívající odpadní vzduch z bytových jednotek, tepelné čerpadlo vzduch – voda.

Kotelna na zemní plyn.

Jedná se o instalaci objektové kotelny na zemní plyn. Kotelna ve většině případů sestává z kaskádového zapojení kondenzačních kotlů. Výhoda kaskádového zapojení spočívá v plynulé regulaci výkonu postupným zapnutím více menších kotlů na zemní plyn. Kotelna obhospodařuje jak vytápění, tak ohřev TV.

V praxi jsou některé případy těchto instalací. Pokud je v dosahu dostatečná přípojka plynu, jedná se o logickou první variantu alternativy k CZT.

 

 1a1b

Obrázek 1: Plynová kotelna s pohotovostním zásobníkem teplé vody (před a po rekonstrukci), zdroj: Buderus, Systherm.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda, využívající odpadní vzduch z bytových jednotek.

Jedná se o instalaci klasického tepelného čerpadla vzduch – voda na větrací šachtu panelového domu, ze které si čerpadlo “přisává“ ohřátý odpadní vzduch odvětraný z bytových jednotek. Tímto se, především v chladnějších obdobích roku, pozitivně ovlivňuje teplotní spád soustavy a tím i topný faktor tepelného čerpadla vzduch - voda.

2

Obrázek 2: Schema umístění tepelného čerpadla na větrací šachtě.


Tepelné čerpadlo bude umístěno buď na střeše domu, nebo v suterénu, resp. technickém podlaží, na ventilační šachtě.

Tepelné čerpadlo bude ohřívat vodu v centrálním zásobníku teplé vody.

Při použití tohoto systému je nutná návaznost na podtlakový systém větrání bytových jednotek.

 

 3a3b

Obrázek 3: Možné umístění tepelného čerpadla na vyústění ventilační šachty na střeše panelového domu a použité tepelné čerpadlo Stiebl - Eltron WPL 33..

Centrální ohřev teplé vody tepelným čerpadlem vzduch - voda

Jedná se o instalaci klasického tepelného čerpadla vzduch – voda.

Tepelné čerpadlo bude umístěno buď na střeše domu, v suterénu, resp. technickém podlaží, nebo vně objektu na fasádě.

Tepelné čerpadlo bude ohřívat vodu v centrálním zásobníku teplé vody.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit