Nejčastěji kladené dotazy - Zateplení a výměna oken

Zajímalo by mě, jaká je uvažovaná životnost zateplení pláště 4 podlažního panelového domu. Cca před 5 lety byl na náš čtyřpodlažní panelový dům vytvořen energetický audit, kde stál údaj, že životnost zateplení je 40 let a ekonomická návratnost 40-50 let. S jakou životností se při zateplování uvažuje?

Pokud vím, tak první zateplováky se dělaly v SRN někdy počátkem 70. let. Zatím jsou bez vad - tedy zatím je reálně prokázaná životnost 40 let. Když jsem byl na škole, tak jsme se učili, že životnost cihelných staveb je 80 let, panelových domů 40 let. Jak vidíte, tak vše stojí více jak dvojnásobně dlouho bez problémů, pouze jsou potřeba údržbové práce. Ohledně finanční návratnosti - jde čistě o teoretický výpočet, kde se nesmí uvažovat zvyšování cen energií. Pokud by se ceny energií uvažovaly, tak je návratnost jiná. Na jedné odborné konferenci Ing. Zdeněk Kobza prezentoval zateplení jejich domu. Vyčíslil, kolik stálo zateplení, kolik okna… a dům sledoval. Zjistil, že po 3 letech mají splacenu přibližně polovinu a protože již znal avizované zvýšení cen energií tak prezentoval na jednom konkrétním domě v Brně, že se jim zateplení reálně vrátí za 5 let.

Šubrt

 

 

Výměna stávajících oken za plastová v panelovém domě.

Výměnu stávajících oken za plastová si samozřejmě můžete provést. Pokud nebudete měnit jejich tvar a členění, pak na to nepotřebujete ani stavební povolení. Je otázkou, zdali chcete tuto výměnu provést jen individuálně nebo všichni najednou? Další otázkou je jak chcete tuto investici zaplatit? Z vašich vlastních prostředků vám určitě nebude nikdo bránit. Pokud však chcete využít nějakou dotaci, musíte splnit podmínky daného programu. Pro panelový dům připadají v současné době dva programy (Nový panel a Zelená úsporám). Každý má své specifické požadavky, které vám ochotně sdělí v poradenských střediscích PIS nebo EKIS. Jejich seznam najdete např. na : http://www.scmbd.cz/program-panel-poradenska-a-informacni-strediska-scmbd nebo http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS/ Obecně však, pokud chcete žádat z programu Zelená úsporám, pak můžete pouze v úrovni komplexního zateplení (viz aktivita "A1") a tam vám pouhá výměna oken určitě nebude stačit, ale musíte zvolit další vhodná opatření pro splnění obou nutných podmínek (úspora tepla min. 40% a měrná potřeba tepla na vytápění pod 55 kWh/m2). Taky musíte mít zpracovanou technickou dokumentaci v souladu s podmínkami programu.

Baginský

 

Měl bych následující dotaz. Bydlím v 3 pokoj. bytě, v zatepleném panelovém domě a chtěl bych se jako většina ostatních nechat vyměnit stávající nevyhovující okna za plastová. Ostatní již mají tuto výměnu provedenou. Mohu v tomto případě dostat příspěvek na výměnu oken? Mam takové informace, že u takových domu může dostat příspěvek jen společenství vlastníků domu, jen při společné výměně oken v celém domě.

podivuji se nad tím, že máte již objekt zateplen a teprve nyní měníte okna. Tento postup je zcela nezvyklý a opačný než běžně prováděný. Ale to jen poznámka mimo dotaz. Pokud chcete měnit okna pouze ve svém bytě individuálně, pak opravdu nemáte nárok na dotaci. Je to dáno už jen tím, že takovouto individuální výměnou nedosáhnete požadovanou úsporu tepla. Navíc se zmiňujete, že váš dům je panelový a u něj jsou podmínky ještě přísnější a pouhou výměnou oken také nedosáhnete požadované úspory, i kdybyste měnili okna všichni najednou. U panelového domu můžete na dotaci dosáhnout pouze při komplexním zateplení, tzn. okna, fasáda, a většinou ještě střecha nebo suterén. Takže Vám nezbývá než výměnu oken ve vašem bytě provést v celé výši z vlastních prostředků.

Baginský

 

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu, vyjádření k tloušťce tepelné izolace navrhované na panelový dům. Rozhodli jsme se provést zateplení obvodových zdí našeho domu. K tomuto jsme zvolili vnější zateplovací systém (polystyren) od firmy STOMIX. Tato firma provádí také technické poradenství a odborný dohled při realizaci. V rámci technického poradenství firma navrhla použít vnější tepelně izolační kontaktní systém s izolačními deskami na bázi polystyrénu - stomix THERM alfa (ETICS). Síla izolantu na stěny 100 mm, ostění kolem oken 20 mm. Jedná se o panelový dům 24 BJ, 8 podlaží, 22m výška, nevytápěný suterén, typizovaná konstrukce panelových soustav B 60, obvodové stěny jsou z betonových panelů o síle 27O mm, realizace stavby 1969-1970. Zajímá nás, jestli je navržená tloušťka tepelné izolace dostačující a zda tedy vyhovuje příslušné ČSN (jestli nemá být izolace např. silnější). Nedaleko od našeho domu se provádí tepelná izolace na panelových domech postavených v letech 1960-1963, výška 4 patra a zde se používá polystyrén od téže firmy o tl. 120 mm a ostění kolem oken 30 mm.

Zateplování panelových bytových domů vnější kontaktní metodou pomocí polystyrenu je běžná a nejefektivnější metoda dodatečného zateplení. Sílu izolace volí certifikovaný dodavatel stavby (ve Vašem případě Stomix) s ohledem na celkovou hodnotu tepelné propustnosti U obvodové konstrukce. Tato hodnota musí být nižší než 0,380 W/m2.K. 100 mm polystyrenu by na Váš panelový dům patrně stavební soustavy T 06B z roku 1970 měla rozhodně stačit.

Skrott

 

Vážení, mám v úmyslu vyměnit dvě dřevěná okna v panelovém domě Praze za plastová. Jak mám postupovat, abych na ně získala slevu 30%?

Vážená paní! Firma RWE nabízí zákaznický program RWE PREMIUM. V seznamu jsou akční nabídky slev na okna SULKO. Slevy se pohybují kolem 35%.

Baginský

 

Dobrý den! Bydlím v Plzni, Kaznějovské ulici, kde jste tento rok měnily okna mé kamarádce v panelovém domě č. 50 a 52. Říkala, že měli slevu 46%. Zajímalo by mě, jestli tato sleva byla opravdu tak vysoká a jestli to byla jen akční sleva, nebo nadále trvá. Děkuji Vernerová

Váš dotaz by měl být zřejmě adresován přímo dodavateli oken, protože "my" jsme pouze poradenský portál, nikde jsme okna neměnili. Jinak uvedená sleva se jeví opravdu jako vysoká a je otázkou, co za ní stojí? Možná výprodej nějakého typu s horšími parametry a možná to je jen obchodní politika dodavatelské firmy? Jinak si myslím, že právě v oknech je tak velká konkurence, že by neměl být problém najít na trhu přijatelnou kvalitu za přijatelnou cenu.

Baginský

 

Chtěl bych se informovat, zda je možnost čerpání dotací při zasklení balkonu v panelovém domě.

Na zasklení lodžie nebo balkonu nelze použít určitě dotaci z programu Zelená úsporám, protože se nejedná o konstrukci na "hranici zóny" vnitřního vytápěného a venkovního prostoru. Toto je spíš jen jakési zvýšení standardu bydlení. A i když je možno dosáhnout i jakéhosi energetického efektu, tak na druhé straně se nám mohou zhoršit vlhkostní poměry, protože výrazně snížíme přirozenou infiltraci takto zacloněnými okny. Snad by se to dalo uplatnit v programu Nový panel, kdyby to provedl celý dům v rámci komplexní regenerace. Pro tuto informaci bych Vás odkázal přímo do některého pro Vás dostupného poradenského střediska pro administraci programu PANEL.

Baginský

 

Chtěli bychom vyměnit vstupní portály včetně prosklených patrových oken u 7 patrového panelového domu. Vztahuje se na tuto výměnu dotace zelená úsporám? Pokud ano, prosím kam se mám obrátit na vyřízení potřebných náležitostí.

Jelikož se zmiňujete o panelovém domu, pak pro dosažení dotace musíte navrženými opatřeními splňovat podmínky programu A1 což je dosáhnout úspory 40% a celkově dosáhnout měrné potřeby tepla na vytápění pod 55kWh/m2 rok, což je pouze výměnou oken nedosažitelné. Firem, které zpracovávají OP a PD je spousta, určitě to bude většina středisek EKIS, dále pak na www.zelenausporam.cz jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří mohou zpracovat jak OP, tak PD. OP Vám zpracují také auditoři. Seznam na www.mpo.cz.

Szotkowski

 

Dá se získat dotace na výměnu oken celého panelového domu cena celkem za okna je kolem milionu. Kolik by dotace zhruba dělala. Děkuji

Vážený pane, dotace na panelové domy jsou z programu Nový panel. Činí 2% z úroku úvěru půjčky od banky. Pokud byste si tedy na okna vzali úvěr, spláceli jej 15 let, tak dotace je cca 180 000 Kč. Musíte však splnit zároveň i maximální potřebu energie na provoz domu a to, pokud již nemáte zatepleno, nesplníte. Osobně vám doporučuji celý dům řešit komplexně - vzít si co největší úvěr a pokud možno při jednom opravit vše najednou. Je to nejefektivnější, v součtu nejlevnější a stejně vás to jednou čeká, pokud do té doby panelák nespadne nebo nebude mít vážné technické poruchy. Komplexní zateplení dům mimo jiné chrání i před rozvojem poruch, které vznikají nedokonalou konstrukcí panelových domů, u kterých chybí dilatace prvků namáhaných teplotní zátěží.

Šubrt

 

Mohli byste nám prosím spočítat návratnost investice do zateplení panelového domu (48 bytových jednotek, štít 11 x24,3 m - východní strana + 2 stěny 36,5 x 24,3 m severní a jižní stěna, 4. stěna se zateplovat nebude - sousedí s dalším panelákem) s ohledem na vzrůstající ceny energie. Zateplení by bylo polystyrenem 100 mm (dáno energ. auditem)asi za 3 mil, výměna oken - 1,5 mil., zateplení střechy - asi 1 mil. Kč. Ceny jsou bez DPH. Můžeme získat úvěr se splatností 20 let. S dotacemi v tomto případě nepočítáme - nevíme, zda se podaří získat. Rádi bychom nájemníkům předložili čísla, která hovoří o větší či menší výhodnosti zateplení paneláku vůči investicím a zároveň ke stoupajícím cenám za energie v kontrastu s možností, kdy by panelák zůstal nezateplený.

Asi Vás zklamu, ale požadovanou odpověď Vám dát nemohu. Nejde ani o to, že nemám k dispozici všechny potřebné údaje (např. cenu tepla, způsob zásobování objektu teplem apod.), ale pokud si sám nespočítám tepelné ztráty objektu před zateplením a po zateplení, nemohu Vám dát spolehlivou odpověď. Nicméně Váš dotaz mne překvapuje ještě z jiného důvodu. Z textu vyplývá, že na Váš objekt byl vypracován energetický audit a jedním z doporučených opatření je zateplení objektu a výměna oken. Povinnou součástí každého auditu podle vyhl. 213/2001Sb., novelizované vyhl. 425/2004 Sb. a posléze vyhláškou 148/2007 Sb. je ekonomické hodnocení navržených variant úsporných opatření, tzn. včetně prosté i diskontované návratnosti investice do úsporného opatření. Pokud je Vámi zmiňovaný audit vypracován podle zákona, musíte požadované údaje nalézt v tomto dokumentu. Pokud ne, obraťte se na zpracovatele audit a reklamujte vadné dílo.

Lapačka

 

Bydlím v panelovém domě, kde se právě dokončuje zateplení obv. pláště. Celý projekt byl navržen tak, aby bylo možné požádat o státní dotace.(dle pravidel do dubna 2009). Byly provedeny tyto úpravy:1. výměna oken za plastová+MIV Rehau 2. zateplení obv.pláště 13cm pol. (Harlekýn)3. stávající zateplení štítů (6cm)zvýšeno na 14cm.   4. boční stěny lodžií 6-8 cm pol. (Harlekýn) Jedná se o klasický 8mi podlažní panelák řady T 06B,64 byt. jednotek,4 vchody. Střecha zůstala původní, bez zateplení. Dle mého názoru preferoval výše popsaný projekt možnost získání státní dotace za cenu neúměrného navýšení stavebních nákladů a zájem vlastníků bytů byl až další v pořadí. Při samotné realizaci se rámy plastových oken navrtávaly hmoždinkami ,,turbo" a podokenní a parapetní plechy kladly do cca 1cm vrstvy termomalty s vysvětlením, že plně nahradí 2-3cm polystyrenu. Zajímal by mě váš názor na samotný projekt a postup stavební firmy. ps. oprava střechy+zateplení štítů před 5ti lety (hydroizolace), výše úvěru na zateplení cca. 13 mil. Kč. Střecha se dodatečně nezateplila, protože cituji: ,,by to bylo moc drahé".

Na základě takto stručných informací si netroufnu posuzovat, nakolik byl projekt optimální z hlediska ekonomického. Jediná možnost jak to zjistit je nechat si na to vypracovat posudek (například Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu).

Truxa

 

Bydlíme v panelovém domě v Jindřichově Hradci, již několik let používáme IRTN, dosahujeme roční spotřeby tepla cca 0,33 GJ/m2. Přesto začínáme být tlačeni do zateplení obvodových zdí. Tyto jsou ale podle mne na našem paneláku to nejlepší, co na něm z hlediska tepelných ztrát je. Jsou totiž vrstvené (uprostřed vrstva polystyrenu). Daleko horší jsou podle mne okna a tzv. sklopanely mezi některými okny. Bylo by možné získat průkazné argumenty pro podporu mého tvrzení? Neověřoval to již někdo? Také jsem slyšel, že levnější než zdvojování skel je nanášení kovové vrstvičky na stávající sklo, která je zevnitř průhledná a zvenku zrcadlová. Nevíte, kdo to dělá a jak se po aplikaci změní světelné podmínky v místnosti?

Nevím, v jakém typu panelového domu bydlíte, ale pokusím se zhodnotit tepelné ztráty okny a stěnami v panelových domech, kde jsou průběžné pásy oken dělené meziokenními vložkami (MIV) a parapetní panely. Z hlediska typu konstrukce, kterou dochází k tepelným ztrátám, závisí vždy na ploše, resp. pro porovnání tepelných ztrát stěnami a okny závisí na poměru jejich ploch. U panelových domů, které se stavěly v blocích z více sekcí je poměr ztrát ochlazováním výrazně různý u středních sekcí a sekcí krajních, kde dochází k ochlazování štítů. Z hlediska Vašeho dotazu budeme řešit vztah mezi tepelnými ztrátami fasádními panely a okny.

Ve středních sekcích tvoří okenní pásy s meziokenními vložkami asi polovinu plochy fasády. Podle typu fasádních sendvičových panelů mají různý součinitel prostupu tepla, viz tabulka.

 

období výstavbymateriálové řešení panelůsoučinitel prostupu tepla
do 1978 železobet. panely s 40 až 60mm pěn. polystyrenu 1,1 - 0,8
1979 - 1992 železobet. panely s 60 až 100mm pěn. polystyrenu 0,8 - 0,5
1979 - 1992 keramické panely tl. 0,3 m s 60 - 80mm pěn. polystyrenu 0,9 - 0,6
po 1992 železobet. panely s 90 - 100mm pěn. polystyrenu 0,5

Dřevěná zdvojená okna, která se používala v bytové výstavě panelových domů, měla součinitel prostupu tepla okolo 2,9 W/m2K, tento však bývá ještě výrazně vyšší v závislosti na stavebně technickém stavu oken. Prostým porovnáním součinitelů prostupu tepla při stejném podílu plochy ve fasádě je zřejmé, že tepelné ztráty okny jsou asi 3 až 6 krát vyšší než ztráty fasádními panely, ve skutečnosti vzhledem k nadměrným netěsnostem bývají větší. Podíl oken na celkových tepelných ztrátách domů se udává až 40%. Z tohoto důvodu je z hlediska omezení tepelných ztrát výhodnější řešit tepelné ztráty okny dříve než tepelné ztráty prostupem parapetními panely. Je to vhodnější i z technologického hlediska, neboť stávající okna bývají deformovaná, a když k nim provedeme tepelně izolační plášť, vlastně zkopírujeme deformace tvaru původních rámů, v případě, kdy se dodatečně vyměňují okna, může vzniknout mezi novými rámy a ukončením pláště u oken mezery šíře až několik centimetrů, kterou nelze bez výrazného snížení estetického efektu a mnohdy i funkce vyřešit, většinou dochází i k poškození povrchu pláště a opravy u kontaktních systémů jsou problémové. Upozorňuji, že nelze při výměně oken řešit pouze tepelné ztráty, ale musíme řešit podmínky pro zdravé bydlení, to je především, že okna musí i uzavřená zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v bytech, která zajistí odvádění zplodin a zejména vodní páry vznikající provozem v bytě. Dalším problémem je řešení meziokenních vložek. Tyto jsou často považovány z hlediska tepelných ztrát za okna, ale bez technického důvodu. Při výměně oken nahrazovány pevně zasklenými rámy s výplní z tepelného izolantu odpovídají tloušťce zasklívací jednotky, mají však významně větší přestup tepla než je požadován u stěn. Proto považuji za vhodnější individuálně při výměně oken vyřešit i výměnu MIV tak, aby se dosáhly hodnoty prostupu tepla platné pro stěny. Jsou možná různá technická řešení, která je nutno dle místních podmínek upravit pro konkrétní stavbu.
Bukovský

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit