Nejčastěji kladené dotazy - Dotace

Dobrý den, rozhodli jsme se pro rekonstrukci panelového domu a s tím souvisí i výměna oken. Protože jsme vlastníci, některé byty by chtěli plast a některé euro - a nyní nám bylo sděleno, že to nelze jinak bychom nedostali dotaci Panel, protože eurookna mají horší tepelnou křivku. Je to tak. Ráda bych totiž dosáhla na eurookna.


K získání podpory v rámci programu Panel je nutno splnit mj. tyto podmínky:a) panelový dům musí být na území České republiky, b) panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu, c) předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu provedení těchto oprav nevyžaduje, Vašeho dotazu se týká bod c)- zlepšení tepelně-technických vlastností. Prokazuje se zpracováním "Průkazu energetické náročnosti budovy", který výstupem (štítkem budovy)zařadí budovu do kategorie dle spotřeby. Jedním z ukazatelů je, že veškeré materiály musí z hlediska tepelně-technických vlastností splňovat podmínky ČSN 730540-příloha 2. Plastová okna běžně dostupná na trhu i Eurookna tuto podmínku obvykle splňují. Při PENB se však posuzuje kompletní objekt (obálka), což by mělo být součástí projektové dokumentace. Pokud je plocha zateplení vyšší než 1000 m2, je třeba stavební povolení.

Richter

 

Dobrý den, ráda bych vznesla dotaz týkající se zateplování budov. Vzhledem k tomu, že bydlíme ve starším panelovém domě, stavební družstvo spravující náš panelový dům se jej rozhodlo zateplit. My ovšem bydlíme v zateplené nástavbě nad tímto panelákem. Proto mě zajímá jakou částí procentuelně ovlivní zateplení domu náš byt. Zajímám se o to, protože financování již zmíněného zateplení domu bude z velké většiny hrazeno z prostředků nájemníků bytů - poměrně rozpočítáno podle velikosti bytu. Přišlo by mi proto nelogické platit stejný díl ze zateplení domu, kdyby jeho účinky na zateplení našeho zatepleného bytu,byly minimální.

Pokud se jedná o panelový dům tak na jeho revitalizaci je možno využít buď program Nový panel, nebo Zelená úsporám. V případě využití programu ZÚ musíte splnit podmínky aktivity "A1" - komplexní zateplení. Pro oba programy je nutno k žádosti doložit souhlasy nájemníků a to ne všech, ale pouze min. 70%. Většinou se to řeší zápisem z členské schůze. Podpisy nájemníků nemusí být ověřené, ale podpisy statutárního zástupce žadatele už ověřené musí být. Tím nechci říct, že pokud tento zápis nepodepíšete, tak že bude neplatný nebo že automaticky se nemusíte účastnit na splácení. Měli byste se na této schůzi domluvit a upravit si nájemní smlouvu v tomto duchu. Je přece zcela nelogické, abyste se podíleli na splátkách úvěru nebo navýšení fondu oprav, pokud se vás zateplení nijak nedotkne, resp. nebude mít pro Vás žádný přínos. Ti nájemníci, kteří budou díky zateplení mít nižší náklady na vstupní energie, tak se logicky na splátkách podílet musí, ale Vy? Proč byste měli ještě doplácet na úspory svých sousedů? Jak jsem uvedl je třeba to dohodnout na členské schůzi a poté to zakotvit do nájemní smlouvy. Možná by bylo vhodné tento problém předložit a projednat plošně v rámci celého družstva (protože možná nebudete jediní) na shromáždění delegátů, valné hromadě nebo jak se nazývá nejvyšší schvalovací orgán vašeho BD.

Baginský

 

Dobrý den.Bydlíme ve starším panelovém domě,kde si topíme sami pomocí plyn,kotle. Letos na jaře jsme provedli rekonstrukci topení (výměna radiátorů,rozvod po bytě),vyměnili jsme okna za plastová a rádi bychom ještě vyměnili vchodové dveře do bytu.Můžu požádat o dotaci na některou z uvedených prací?Děkuji za odpověď.

Pokud se jedná o panelový bytový dům, tak o dotaci můžete žádat pouze v kategorii "A1" - komplexní zateplení, kde musíte výpočtem prokázat min 40% úsporu tepla oproti původnímu stavu a současně měrná potřeba tepla na vytápění musí být menší než 55 kWh/m2 za rok. Na základě zkušeností Vám sděluji, že pouhou výměnou oken nejste schopni splnit ani jednu z uvedených podmínek a na nový plynový zdroj ani rekonstrukci otopné soustavy se program Zelená úsporám nevztahuje. Takže na vámi provedené práce nemůžete žádat žádné dotace.

Baginský

 

Kde mohu požádat o příspěvek při výměně oken v panelovém domě? Děkuji

Pokud řešíte svá okna individuálně, tak nemůžete využít podpory z programu Zelená úsporám ani Nový panel. Tyto dotační programy jsou zaměřené na komplexní revitalizaci panelového domu. Snad jediná možnost je, pokud jste stálým zákazníkem RWE, využít akční nabídky slev na okna SULKO

Baginský

 

Máme možnost žádat o dotaci na zateplení našeho panelového čtyřpodlažního domu postaveného 1979 Informace na úhradu a dotaci , pokud jsem byl informován - nemáme na dotaci nárok /starý panelový dům/ Můžete mi prosím zaslat vaše stanovisko a na koho se máme obrátit, pokud  je náš nárok oprávněný.

Jestliže se jedná o bytový dům postavený v některé z typových panelových konstrukčních soustav, pak můžete na dotaci z programu Zelená úsporám dosáhnout (pokud jste již nežádali z programu Nový panel) pouze v kategorii "A1" - komplexní zateplení. K tomu musíte splnit dvě podmínky. Měrná potřeba tepla na vytápění bude pod 55 kWh/m2 za rok a současně musíte výpočtem doložit min 40% úsporu tepla oproti původnímu stavu. O tom, co všechno musíte provést a zda to bude stačit pro splnění uvedených hodnot, si musíte nechat zpracovat odborný posudek (který je stejně nutnou součástí žádosti). Takže bych vám doporučil navštívit nejbližší poradenské středisko EKIS. Jejich seznam najdete na: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Baginský

 

Jsme bytové družstvo, které vlastní panelový dům v Praze 6 - 40 let starý. V příštím roce bychom chtěli dům zateplit. Předpokládané náklady jsou 2,5 mil. Kč. Prosím o sdělení, jaké dotace je možno na tuto akci získat a jak postupovat při podání žádosti.

Vážená paní, k Vašemu dotazu ohledně dotací na zateplení panelového domu musím sdělit, že v současné době mi není znám program, který by nabízel dotace na zateplení panelových domů. Příčinou, proč se dotace na zateplení nevypisují je s nejvyšší pravděpodobností skutečnost, že nedochází k výrazným úsporám energie, pokud nejsou provedena další opatření jako je výměna výplní otvorů a úpravy topném systému.

Bukovský

 

Ráda bych se dozvěděla jak postupovat v rámci programu Zelená úsporám, když chci využít dotací na výměnu oken v panelovém domě. V jaké výši a za jakých podmínek mohu dotaci získat?

Pokud bydlíte v panelovém domě, pak musíte provést taková opatření, abyste splnili podmínky aktivity "A1" - komplexní zateplení, tzn. měrná spotřeba tepla na vytápění bude pod 55 kWh/m2, což určitě pouhou výměnou oken nedosáhnete. Pokud to spojíte ještě se zateplením, případně opravou střechy ap., pak můžete dosáhnout na dotaci ve výši 1050 Kč/m2 podlahové vytápěné plochy.

Baginský

 

Z programu zelená úsporám je možné žádat o dotaci na komplexní zateplení panelového domu. Požadavek je dosažení měrné roční potřeby tepla 55 kWh/m2. Počítal někdo, jakou sílu zateplení musíme použít při výměně oken s požadovaným prostupem tepla 1,2?


Na Váš dotaz není jednoznačná odpověď. Někdy může stačit zateplení o tloušťce 10cm, jindy 12 nebo 14 atp. Záleží na mnoha dalších faktorech, jako jsou parametry stávajícího zdiva (původní konstrukce), geometrii objektu (poměr ochlazované plochy vůči obestavěnému prostoru, případně poměru plochy oken vůči fasádě), atd. Takže tento výpočet je nutno provést pro každý jednotlivý případ zvlášť. Prosím obraťte se na firmu či osobu zabývající se těmito výpočty nebo můžete využít informačního centra ČKAIT, kde je uveden seznam expertů, vykonávající tuto činnost pro program Zelená úsporám.
Baginský

 

Můžete mi prosím sdělit, jaký je vlastně postup při vyřizování, pokud bychom chtěli využít dotaci na solární systémy, jaké posudky jsou potřebné a kdo je provádí a podobně. Prosím také o informace, jak je možné využít dotace na komplexní rekonstrukci panelového domu a jeho zateplení.

Váš dotaz je velice obecný. Dotace na solární systémy je možné získat pro podnikatele z programu Operační program podnikání a inovace (obhospodařuje Ministerstvo průmyslu a obchodu), pro obce a neziskové organizace z programu Operační program životního prostředí (obhospodařuje Státní fond životního prostředí) a pro soukromé osoby od Státního fondu životního prostředí. Dále je možné získat dotace od některých obecních úřadů, a pokud by se jednalo o rozvoj venkova, tak ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Pokud by se jednalo o panelový dům, tak ještě ze Státního fondu rozvoje bydlení. Každý tento program má svoje specifické požadavky jak na kvalitu a druh posudku, tak i na toho, kdo posudek či doklad může zpracovávat, dále jsou různé požadavky na žadatele, na způsob provedení.

Šubrt

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit