Nejčastěji kladené dotazy - Zdroje tepla

Dobrý den, jsme panelový dům o 16 bytech (celkem 1014 m2 podlahové plochy, roční spotřeba cca 550 GJ na teplo i TUV) napojený na dálkové vytápění (cena za 1 GJ byla v r. 2007 600,- Kč). Chtěli bychom si zajistit vlastní vytápění pomocí kaskády (6 ks dakon) tepelných čerpadel vzduch-vzduch. Jednalo by se o investici cca 1.600.000,- Kč, kdy její návratnost by prý měla být cca 5 let. Zajímalo by mne, zda je toto řešení a návratnost reálná, neboť již z několika zdrojů jsme slyšeli, že tato čerpadla mají nízký výkon a nemohly by zajistit vytápění a ohřev TUV pro celý panelový dům a v době nižších teplot by prý spotřeba el. energie byla značně vysoká.

V odpovědi na Váš dotaz zda je vhodné odpojení od soustavy CZT není odpověď tak jednoznačná. CZT zajišťuje kvalitní a spolehlivou dodávku tepla za tržní cenu celoročně. Váš dotaz míří zřejmě na použití tepelných čerpadel vzduch - voda, které lze využít po větší část roku ve Vaší otopné soustavě. Pro období, kdy jsou velmi nízké teploty (5 - 10 dní v roce) bude potřeba zajistit dodávku tepla z tzv. bivalentního zdroje, který pokryje potřebu tepla v tomto období. Je to možné pokrýt buď teplem vyrobeným z elektřiny, z plynového kotle, nebo kotle na biopaliva (štěpka, dřevo apod.) Může být rovněž využito teplo z CZT. Pokud hovoříme o ekonomické návratnosti, je třeba říci, že se velmi liší, protože závisí na velikosti investice. Ceny tepelných čerpadel jsou velmi rozdílné v závislosti na dodavateli tepelného čerpadla (Čína - Německo.) Pro investici s německými čerpadly je návratnost investice většinou 8 -12 let. S čínskými samozřejmě méně. Do investice musíte ještě započítat cenu bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla vzduch - voda jsou hlučná a bude potřeba provést také hlukovou studii. (Provede hygienická stanice za úplatu.) Životnost tepelných čerpadel je 10 - 15 let. Za dobu životnosti tepelných soustav (30let) bude muset počítat s obnovou sestavy čerpadel minimálně ještě jednou. Z našeho pohledu je využití tepelných čerpadel pro objekty bytové výstavby vhodné především pro domy s malou měrnou spotřebou tepla (méně než 50kWh/m2.rok). Pro domy s potřebou vyšší je třeba se zaměřit na její snížení (zateplení obalových konstrukcí, výměnu oken apod.)

Kárník

 

Jak postupovat, co připravit, na koho se obrátit, když chceme pro panelový dům zaměnit dálkové vytápění za plynový kotel? Jsme společenství vlastníků bytů.

Současná legislativa preferuje rozvoj centrálního zásobování teplem (CZT), což je zakotveno mj. také v Zákoně č.86/2002 Sb., kde se v §3, odst. 8 říká, že každá nová stavba nebo rekonstrukce zdroje tepla musí, pokud to je technicky a ekonomicky přijatelné, využít napojení na CZT. Jinak řečeno, když se budete chtít odpojit od CZT a vybudovat svůj vlastní zdroj (v tuto chvíli nevím, o jakou kategorii zdroje se bude jednat), musíte doložit nevýhodnost stávajícího řešení a přínosy nového řešení. Podle §50 je obec dotčeným orgánem a ten byste měli oslovit se žádostí, zdali takový projekt bude vůbec průchozí anebo ne. Škoda by bylo vynakládat úsilí a připravovat projekty, které by pak stejně neměly šanci na úspěch. Jako další krok bych pak doporučoval nechat si zpracovat odborný posudek dle uvedeného zákona, který prokáže přínosy takového to projektu. Možná, že Vám nepovolí plynový kotel, ale jinak bude vycházet třeba kotelna na biomasu, na kterou můžete navíc dostat dotaci z programu Zelená úsporám. U tohoto řešení bude několikanásobně větší úspora CO2 oproti plynové kotelně, což může mít velký vliv na povolení.

Baginský

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit