Zasklení lodžií a větrání

15. Leden 2010

Jedním z možných energeticky úsporných opatření je zasklení lodžií. Energetický úsporný efekt na spotřebě tepla na vytápění lze očekávat ve výši 21 – 37 % v závislosti na poloze bytu a orientaci bytu ke světovým stranám (Optimi kvadro 1994). Zároveň lze se zasklením lodžií očekávat efekt zlepšení indexu vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB (VÚPS 1994).

 

1

Obrázek 1: Zasklení lodžie. Zdroj: www.optimi.cz

 

Dále byla získána data z měření zasklení na lodžii orientované k severní a jižní světové straně. Měření bylo provedeno v zimním období po dobu cca 7 týdnů. Naměřená data jsou patrná z následující tabulky. Měření bylo vždy prováděno v noci a proto není zatíženo nepřesností difúzního slunečného záření.

 

 

Tabulka 1: Teplotní data z měření lodžie orientované severně. (Optimi kvadro 1994)

Teplota vnějšího vzduchu te [°C]

Teplota vzduchu na lodžii ti [°C]

Teplotní rozdíl te -  ti [°C]

-5

0

5

0

6

6

5

12

6

10

18

8

 

Z tabulky je patrné, že se stoupající teplotou vnějšího vzduchu, stoupá rozdíl mezi teplotou vzduchu na lodžii a teplotou vnějšího vzduchu. Toto je způsobeno zvýšeným podílem infiltrace ventilačními štěrbinami při poklesu vnějších teplot. Zobecněně lze výsledky interpretovat tak, že při zasklení lodžií na severní stranu lze v zimních měsících očekávat zvýšení teploty vzduchu v lodžii oproti teplotě venkovního vzduchu o 6°C (Optimi kvadro 1994).

V rámci stejného způsobu byly dále měřeny lodžie orientované na osluněné světové strany. Z provedeného měření teploty vnitřního vzduchu na lodžii vyplývá, že v denní době hlavně ve dnech se slunečním svitem stoupá teplota vzduchu na lodžii až ke 30°C a to v podstatě bez ohledu na teplotu vnějšího vzduchu (Optimi kvadro 1994).

Uvedený závěr očekávané energetické úspory zasklení lodžií bude v rámci výzkumu podrobného simulačního modelu ověřen a vyhodnocen. Převzaté naměřené hodnoty z lodžie orientované severně a k osluněným světovým stranám budou použity ke kontrole metodiky výpočtu podrobného dynamického modelu a ke kontrole výstupů z dynamického modelu.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit