Problematika kvality vnitřního prostředí v panelových domech

14. Leden 2010

Kvalita vnitřního prostředí v panelových domech je jedním z problémů, které v současnosti teprve začínají být řešeny. Původní systémy větrání jsou nevyhovující, ať již proto, že jsou kvůli dlouhodobé absenci údržby nefunkční, nebo proto, že se změnily předpoklady, za jakých byly navrhovány. Původní systém větrání panelových domů byl založen na centrálním odtahu vzduchu jednou nebo dvěma šachtami umístěnými v bytovém jádru, přičemž vyústky v jednotlivých bytech byly umístěny v kuchyních, na WC a v koupelně. Přívod vzduchu byl zajištěn relativně netěsnými okny, případně jejich otevírání při vaření, apod. Dále docházelo u větších bytů díky netěsnosti oken i k příčnému provětrávání vlivem větru. Po výměně oken za těsná tento systém nemůže fungovat, protože přívod vzduchu není zajištěn. Navíc je zanedbávána údržba odtahových ventilátorů a v řadě případů jsou centrální odtahové ventilátor odstraněny. Buď bez náhrady nebo s nevhodnou náhradou individuálním odtahem z bytů. Toto ovšem není řešením problémů, pokud není současně otevřeno okno, a navíc způsobuje výměnu pachů mezi jednotlivými byty.

vn_prostredi_1

Obrázek 1:Závislost rychlosti větru na množství větracího vzduchu, které projde různými typy těsných či netěsných oken (Kotek, EkoWATT).

 

Nedostatečné větrání se může projevovat zdravotními důsledky (v ložnici běžných rozměrů při dvou spících osobách je ráno běžně naměřeno více než 3000 ppm CO2).

 

 

Obrázek 2: Srovnání koncentrací CO2.

360–400 ppm - čerstvý vzduch v přírodě

800–1000 ppm - doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách

> 1000 ppm - nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace

5000 ppm - maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik


Pro srovnání uvádíme rozdíl mezi koncentrací CO2 v ložnici bez automatického větrání a s automatickým větráním. (Simulace v softwaru IES)

vn_prostredi_3

Obrázek 3: Varianta těsných nových oken a zavřených dveří bez automatického přívodu vzduchu.

 

vn_prostredi_4

Obrázek 4: Varianta těsných oken a zavřených dveří s automatickým přívodem vzduchu.

 

V letošním roce bylo také prováděno měření koncentrace CO2 v bytě panelového domu konstrukční soustavy VVU ETA  na sídlišti Prosek s novými plastovými okny u hlavní silnice Vysočanská. Díky orientaci bytu k hlavní rušné silnici mají obyvatelé zavřená okna kvůli nadměrné hlučnosti. Snížená hlučnost výměnou díky výměně starých oken za nová plastová je vykoupena sníženou kvalitou vnitřního prostředí díky nedostatečné výměně vzduchu. Výsledky tohoto měření tuto skutečnost dokládají. Jedná se o byt 3+1 a měření bylo prováděno v období od 2. 8. 2009 do 7.12.2009.

vn_prostredi_5

Obrázek 5: Měření koncentrace CO2 v bytě panelového domu.

 

Špatné odvětrání objektu má vliv i na stavební konstrukce objektu, kdy kvůli vysoké vnitřní vlhkosti kondenzuje voda na plochách s nižší povrchovou teplotou (nedostatečně tepelně izolované okolí otvorových výplní, apod.), což může vést k výskytu plísní a výskytu nadměrného množství vlhkosti uvnitř konstrukce. Toto se týká například připojovací spáry mezi oknem a stěnou, obvzlášť pokud je špatně utěsněna. Se zlepšujícími se vlastnostmi stavebních konstrukcí se tedy podtrhuje nutnost řešit otázky větrání. Lze předpokládat, že se tato problematika stane běžnou součástí řešení komplexních rekonstrukcí panelových domů v příštích letech.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit