Vlastnosti bytových jader z pohledu větrání

15. Leden 2010

Výběr systému větrání je značně závislý na počtu svislého stoupacího potrubí. Počty potrubí jsou odvislá od typu bytových jader. Značná část panelových domů byla zhotovena s bytovým jádrem typu B2(D,P,G,S), B3, B4 a B9-M pouze s jedním stoupacím potrubím v šachtě (zanedbejme typy panelových domů s bytovým jádrem typu B2-G, které neobsahovali ani jedno stoupací potrubí a větrání se realizovalo přirozeně okny). Tento větrací průduch zajišťoval odvětrání jednak WC, koupelny, ale také kuchyní dohromady. Pro tyto bytová jádra lze realizovat nejsnadněji hybridní větrání. V případě nuceného větrání je nutné přívod vzduchu realizovat pomocí přivětrávacího potrubí otvorem z fasády.

Novější bytová jádra typu B6, B7, B9, B10  mají oddělené větrací potrubí pro WC+koupelny a druhé potrubí je pro kuchyně. Tabulka 1 shrnuje celkový přehled všech bytových jader, které jsou charakteristické pro určité stavební soustavy.

 

Tabulka 1: Typy bytových jader včetně počtu stoupacích potrubí a odpovídající stavební soustava.

typ bytového jádra

typ panelové soustavy

počet stoupacího potrubí

B 2 - D

T01B, T02B, T03B, G 40, G57, HK60, HKS70

1

B 2 - P

G 57

1

B 2 - G

G 57

0

B 2 - S

montované skelety

1

B 3

G57, T06B, T08B, VOS, HK65, VVÚ ETA, LN1, HKS-70, PS-69/2

1

B 4

HK65, T06B, T08B

1

B 6

NKS70, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11

2

B 7

B70, NKSG, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11

2

B 8

PS 69

 

B 9

Larsen-Nielsen, P1.11, P1.21, VVÚ ETA, PS69/2, B70

2

B 9 - M

 

1

B 10

VOS, B70, PS69, NKSG, VVÚ ETA, LN1, P1.11, P1.21

2

Pro tyto typy se pak díky počtu stoupacího potrubí  hodí různé typu větrání. Následující Tabulka 2 udává přehled 4 typů systému větrání.

 

 

Tabulka 2: Výčet 4 způsobů větrání vhodné pro různá bytová jádra vzhledem k počtu stoupacích potrubí.

č.

varianta větrání

vhodné pro tyto typy bytových jader

tomu odpovídají tyto panelové soustavy

1

Centrální podtlakový systém

všechny typy kromě šachty typu B 2 - G

všechny typy kromě G57 s typem šachty B2 - G

2

Individuální podtlakový systém

všechny typy kromě šachty typu B 2 - G

všechny typy kromě G57 s typem šachty B2 - G

3

Centrální rovnotlaký systém

B6, B7, B9, B10

NKS70, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11, B70, P1.21,PS69/2,VOS

4

Individuální rovnotlaký systém

B6, B7, B9, B10

NKS70, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11, B70, P1.21,PS69/2,VOS


 

3

Obrázek 1: Příklad bytových jader s jedním a dvěma stoupacími potrubími.

 

V Tabulce 3 jsou pak nastíněny alternativy přívodu a odvodu vzduchu pro uvedené čtyři způsoby větrání.

způsoby větrání.

 

Tabulka 3: Alternativy přívodu a odvodu vzduchu pro čtyři způsoby větrání.

 

č.

varianta větrání

přívod

odvod

1

Centrální podtlakový systém

přirozeně - okny

centrálně - nástřešní ventilátor, svislé odvodní potrubí v instalační šachtě - nutná regulace jednotlivých odboček po výšce šachty

netěsnosti - oken, obv. pláště

mikroventilační štěrbina v rámu okna - neřízená

mikroventilační štěrbina v rámu okna - řízená dle požadavku

přívodní prostup ve stěně

přívod vzduchu do prostoru

přívod vzduchu za/nad otopné těleso

2

Individuální podtlakový systém

přirozeně - okny

individuálně - jednotlivé byty s axiálními ventilátory (výfuk do svislého potrubí v instalační šachtě)

netěsnosti - oken, obv. Pláště

mikroventilační štěrbina v rámu okna - neřízená

mikroventilační štěrbina v rámu okna - řízená dle požadavku

přívodní prostup ve stěně

přívod vzduchu do prostoru

přívod vzduchu za/nad otopné těleso

3

Centrální rovnotlaký systém

centrálně - nástřešní ventilátor - svislé přívodní potrubí v instalační šachtě

centrálně - nástřešní ventilátor - svislé odvodní potrubí v instalační šachtě

centrální rekuperační jednotka - svislé odvodní potrubí šachtou

centrální rekuperační jednotka - svislé odvodní potrubí šachtou

4

Individuální rovnotlaký systém

VZT jednotka v rámci bytu, přívod do jednotlivých místností

nasávání na fasádě

VZT jednotka v rámci bytu

odvod na fasádu

čerstvý vzduch ze svislého odvodního potrubí v  instalační šachtě

odvod do svislého odvodního potrubí v  instalační šachtě


 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit