Oxid uhličitý a větrání

15. Leden 2010
Problematika bytového větrání je v současné době velmi diskutovaným tématem. Současný trend ukazuje, že bez nuceného či hybridního větrání se v budoucnu neobejdeme. Pro dosažení optimálních úspor je však nutné systém větrání nějakým způsobem regulovat. Přívod čerstvého vzduchu může být regulován například podle vnitřní koncentrace CO2 (ppm) jak popisuje zahraniční literatura (ASHREA Standard 62). Dle (Doležílková 2007) je tato škodlivina vnitřního prostředí jednou ze složek, které člověk vnímá nejvíce (pocit únavy, bolesti hlavy, atd.) a hodnoty do 1500 ppm jsou limitní hranicí. Dle evropského standardu EN 15251 člověk vyprodukuje dýcháním řádově 19 l.h-1 CO2. Na základě této veličiny je možné spočítat dávku čerstvého vzduchu pro dosažení optimální koncentrace CO2 v interiéru. Hranice vnitřní koncentrace CO2 není v ČR zatím závazně předepsána, ale lze v brzké budoucnosti očekávat obdobné kritérium jako mají země uvedené v Tabulce 1.

 

Tabulka 1: Požadavky na vnitřní koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí bytů.

Stát

Max. koncentrace CO2

Finsko

Venkovní koncentrace + 1500 ppm, kontrolované větrání 800 ppm

Německo

1000 ppm

Velká Británie

HSE <5000 ppm, CIBSE <1000 ppm

Norsko

1000 ppm

Švédsko

1000 - 1500 ppm

Estonsko

1000 - 1500 ppm

Česká republika

1000 ppm

ASHRAE Standard 62

1000 ppm

Tabulka 1: Požadavky na vnitřní koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí bytů.

Tabulka 1: Požadavky na vnitřní koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí bytů.

 

Dle následujícího vztahu lze snadno dopočítat množství vzduchu na osobu při předpokladu venkovní koncentrace CO2 350 ppm a požadavku 19/na vnitřní koncentraci 1000 ppm za předpokladu ustáleného stavu.

3

 

Funkční závislost mezi množstvím vzduchu vnitřní koncentraci je na Obrázku 1.

2

Obrázek 1: Závislost mezi vnitřní koncentraci CO2 a množstvím vzduchu na osobu.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit