Tvůrci portálu

 • Mrg. František Macholda, MBA - administrátor projektu
 • Ing. Petr Kotek, Ph.D. - hlavní koordinátor projektu, grafik
 • Ing. Jan Antonín - tvůrce a koordinátor hlavní výpočtové kalkulačky Panel
 • Ing. Petr Vogel - výpočtová pomůcka
 • Ing. Petr Kalčev, Ph.D. - ekonomická část hlavní výpočtové kalkulačky Panel
 • Ing. Jitka Klinkerová - dotační politika
 • Ing. Lucie Šancová- asistent
 • Ing. Monika Kašparová - PR
 • Miroslav Purkert - asistent
 • Markéta Pavlová- asistent
 • Milan Tobolka - asistent

Externí spolupracovníci

 • Michal Křemen a Michal Mencl - flash aplikace
 • Ondřej Hlaváč - programátor CMS systému a výpočetní aplikace

Související témata