Vlastnosti obalových konstrukcí

20. Leden 2010

Od počátku výstavby panelových domů byla určitá snaha o vyhovující tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí panelových domů. Požadavky se postupem doby zpřísňovaly, ale většina obalových konstrukcí panelových objektů nevyhoví dnešním požadavkům na tepelně technické vlastnost.

Typy obalových konstrukcí

  • jednovrstvé
  • vícevrstvé

Samotný železobeton, z něhož byly bytové domy stavěny má velmi špatné tepelně technické vlastnosti. Z tohoto důvodu se používaly různé typy lehčených betonů nebo železobetonové panely vrstvené. Z lehčených betonů se používal např. škvárobeton, struskopemzobeton, keramzitbeton, plynosilikátové tvárnice atd.

1

Obrázek 1: Ukázka skladby jednovrstvého celostěnového panelu z keramzitbetonu

 

2

Obrázek 2: Ukázka skladby vícevrstvé stěnové konstrukce bez tepelné izolace

 

Vrstvené panely se skládají z nosné vrstvy ze železobetonu, tepelné izolace a ochranné vrstvy ze železobetonu.  Do roku 1979 se používala tloušťka izolace 40 mm. V roce 1979 proběhla tepelně technická revize normy a většina konstrukcí používaných před tímto datem nevyhověla požadavkům. Izolace vrstvených panelů se zvýšila na 80 mm.

 

3

Obrázek 3: Ukázka skladby vrstvené obvodové stěny

 

Jednovrstvé panely z lehčených betonů požadavkům normy nevyhověly.

Tepelnou izolaci střech u starších variant tvořily např. pouze násypy ze škváry, struskové pemzy nebo plynosilikátové panely. Později se používaly desky z pěnového polystyrenu nebo desky minerálních rohoží. Po tepelně technické revizi v roce 1979 byly tloušťky izolací zvětšeny tak, aby vyhověly  tehdejším požadavkům.

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Typové skladby obalových konstrukcí, Centrum pro obnovitelné zdroje a úsporu energie, EkoWATT o.s.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit