Současný stav rekonstrukcí panelových domů

20. Leden 2010

Stav panelových domů je v současné době velmi diskutované téma. Důvodem je jejich energetická náročnost a špatný technický stav. Jelikož zastoupení panelových domů v ČR je třetina všech trvale obydlených bytových domů, je nutno řešit tuto problematiku detailněji než dosud a zabývat se opravdu efektivními řešeními pro různé typy panelových soustav podle jejich tepelně technického stavu, stáří, možnosti využití obnovitelných zdrojů energie dané lokality apod. Díky masivní vlně rekonstrukcí posledních let, hlavně v oblasti zateplování obvodových plášťů, střech a výměn oken, vyvstávají nové problémy a otázky týkající se dopadů nejčastějších opatření. Jedná se o dopady ekonomické a ekologické, ale i hygienické (problémy s výměnou vzduchu, s vlhkostí, plísněmi).

 

Počet panelových domů u nás

Celkový počet bytových domů postavených panelovou technologií je téměř 200 tisíc. Počet bytů v těchto domech je 1,2 milionu, což představuje zhruba 55 % všech bytů v bytových domech a 30% celkového bytového fondu. Téměř 60% bytů je starších 35 let.

1 

Obrázek 1: Rozdělení bytového fondu podle celkové plochy. Zdroj: Porsenna (2008).

 

Počet rekonstruovaných panelových domů

Podle odborných odhadů prošlo do konce roku 2007 rekonstrukcí pouze asi 25% panelových domů. Podle odhadů SFRB se toto číslo do roku zvýšilo na téměř 40%.

 

Počet panelových domů v jednotlivých okresech

Největší podíl panelových bytových domů (přes 40 %) je v Moravskoslezském, Ústeckém a Zlínském kraji. Naopak nejnižší (méně než čtvrtinový) podíl je v Pardubickém a Královehradeckém kraji.

 2

Obrázek 2: Počty panelových bytů v jednotlivých okresech ČR.

 

Energetická náročnost panelových domů

Energetická náročnost panelových domů před aplikací úsporných opatření souvisí s jejich konstrukcí a celkovým řešením. Dalším významným faktorem je období vzniku domu. Obecně lze sledovat v čase klesající energetickou náročnost. To souvisí se zvyšováním požadavků na vlastnosti konstrukcí tvořících ochlazovanou obálku budovy.

 

3 

Obrázek 3: Vývoj spotřeby tepla pro vytápění v panelové bytové výstavbě. Zdroj: Vytápění rodinných a bytových domů, JAGA. Petráš, D. a kolektiv.

 

Důvody pro rekonstrukci panelových domů

Energetická náročnost panelových domů je hlavním důvodem jejich rekonstrukcí. Tepelné ztráty panelových domů jsou tvořeny hlavně ztrátami tepla obvodovým pláštěm a okny. Dalšími faktory přispívajícími ke ztrátám tepla jsou i ztráty v rozvodech tepla, jak rozvody z teplárny (plynárny) k místu předávací stanice, tak v objektu samém.  S těmito fakty souvisí nejen ekonomická náročnost pro uživatele bytů, ale i vysoká zátěž při výrobě tepla pro životní prostředí.

Historie rekonstrukcí panelových  domů

Historický vývoj v ČR se v této oblasti vyvíjel poměrně složitě, zprvu v 90-tých letech se zateplovalo velmi slabými zateplovacími systémy cca do 5 cm tloušťky. Na začátku nového tisíciletí se dostaly do popředí systémy o síle cca 10 cm, tento posun v uvažování byl výsledkem změny norem. Do dnešní doby jsou zateplovací systémy o tloušťce větší než 14 cm ojedinělé.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit