Materiály zateplovacích systémů

20. Leden 2010

Hlavním úkolem tepelných izolací je zabránit úniku tepla obalovými konstrukcemi objektu. Tedy stěnami, podlahami, stropy a střechami. Tepelné izolace brání také přehřívání interiéru v letním období. Obecně mají tepelné izolace nízký stupeň tepelné vodivosti, někdy mohou fungovat i jako izolace akustické.

Historie tepelných izolací

Za nejstarší tepelně izolační materiály bychom mohli považovat např. seno, lišejníky, slámu, hlínu atd. V polovině 60. let 20. století se začaly objevovat ve větší míře plasty. Plastové materiály patří i dnes mezi nejčastěji používané materiály pro tepelné izolace. Skelná vata a IPA - doba normalizace. Další používanou izolací byl heraklit a mirelon.

Typy materiálů na zateplení

Tepelně izolační materiály lze rozdělit podle podstaty jejich výroby a podle druhu materiálu na pěnové (polymerní pěny), minerální vláknité (nerostné) a přírodní materiály.

Mezi pěnové materiály patří polystyreny – hlavně (pěnový) polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). Další pěnové materiály jsou polyuretan (PUR), polyvinylchlorid (PVC), polyethylen (PE), kaučuk, pěnové sklo či epoxydovaná pryskyřice.

Minerální vláknité materiály zahrnují kamennou (čedičovou) a skelnou (křemennou) vlnu.

Přírodní materiály by se daly rozdělit na materiály rostlinného a živočišného původu. Mezi rostlinné lze zařadit technické konopí, celulózu, slámu, dřevovláknité desky atd. A mezi živočišné patří např. ovčí vlna.

Pěnové tepelně izolační materiály

Díky ceně je v České Republice pěnový polystyren (EPS)  nejrozšířenější materiál používaný pro zateplení. Pěnový polystyren se vyrábí dvěma způsoby: vypěňováním do forem nebo řezáním z vypěněných kvádrů (-> smršťování do původního nenapěněného stavu - závislost na čase a teplotě od výroby); problémem jsou vysoké teploty (nad 70°C) - dochází pak ke stáhnutí materiálu.

Výhody:

 • cenová dostupnost
 • snadná opracovatelnost
 • nízká hmotnost

Nevýhody:

 • hořlavost
 • nasákavost
 • malá odolnost v tlaku
 • stárnutí materiálu a rozpustnost organickými rozpouštědly
 • neekologický materiál

Další typ je extrudovaný polystyren (XPS). Extrudovaný polystyren má lepší mechanické vlastnosti než pěnový polystyrén. Má vyšší pevnost v tlaku, je nenasákavý, nesmršťuje se do nenapěněného stavu. Používá se pro zateplování konstrukcí kde hrozí výskyt vlhkosti, např. sokl objektů.

Polyuretan (pur)

Polyuretan je umělý materiál s velice dobrými izolačními vlastnostmi. Používá se ve formě měkké polyuretanové pěny (molitanu), anebo tvrdé polyuretanové pěny (PUR). Ve stavebnictví se používá výhradně tvrdá polyuretanová pěna. Můžete si ji koupit jako jednosložkovou dodávanou v deskách a různých tvarovkách, nebo jako dvousložkovou pro aplikaci přímo na místě. Tento materiál dobře snáší teploty mezi -50°až 130°C

Výhody:

 • Vysoká pevnost
 • Široké možnosti použití
 • Dobrá přilnavost k podkladu
 • Odolnost vůči většině organických rozpouštědel, kyselinám a louhům

Nevýhody:

 • Neekologický materiál
 • Materiál citlivý na UV záření
 • Vyšší cena

Pěnové sklo

Pěnové sklo se vyrábí napěněním skloviny pomocí práškového uhlí, které mu dává charakteristickou černou barvu. Jedná se o mimořádně odolný materiál, který velice dobře snáší vysoké teploty, zatížení tlakem i agresivní prostředí (chemikálie, plísně…). Navíc je zcela vodo a parotěsné, takže ho můžete použít v místech s trvalou vlhkostí.

Výhody

 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Nenasákavé (vodotěsné)
 • Biologicky a chemicky odolné
 • Snadná opracovatelnost
 • Nehořlavé
 • Dlouhá životnost (nerozkládá se)

Nevýhody 

 • Nepružná izolace
 • Vyšší cena
 • kamenná (čedičová) vlna
 • skelná (křemenná) vlna

Minerální vláknité tepelně izolační materiály

Minerální a skelná izolace jsou velice podobné produkty. Při výrobě minerální vlny je obvykle prvotní surovinou čedič, zatímco skelná vlna je vyráběna z křemičitého písku a dalších sklotvorných příměsí. Výhodou je odolnost vůči vysokým teplotám a malá tepelná roztažnost, která snižuje riziko vzniku trhlin fasád vlivem teplotních změn. Předností minerální izolace je také nízký difúzní odpor, izolace je propustná pro prostup vodní páry a dům tak může lépe „dýchat“. S těmito materiály se i dobře pracuje, protože se velice snadno tvarují. Při práci se skelnou vatou nezapomínejte na ochranné pomůcky, protože ostrá a tenká vlákna velice snadno pronikají do kůže, kde způsobují záněty.

Minerální a skelné izolace nejsou vhodné do míst s vysokou vlhkostí. Při styku s vodou totiž úplně ztrácejí veškeré tepelně technické parametry, což klade vysoké nároky na kvalitu provedení.

Výhody 

 • Dobré zvukově izolační vlastnosti
 • Nízký difúzní odpor (dobrý prostup vodních par)
 • Odolnost vůči vysokým teplotám (+300°C)
 • Malá tepelná roztažnost
 • Tvarovatelnost
 • Nehořlavost
 • Odolnost vůči hmyzu a hlodavcům
 • Široká oblast použití
 • Nízká hmotnost

Nevýhody 

 • Náročné na kvalitu provedení
 • Vysoká nasákavost (nevhodné do míst s vysokou vlhkostí)
 • Horší komfort při zabudování
 • Respirabilní
 • Vyšší cena

Přírodní tepelně izolační materiály

typy přírodních materiálů:

 • technické konopí
 • celulóza
 • sláma
 • dřevovláknité desky
 • ovčí vlna

Hlavní předností těchto materiálů je, že to jsou ekologické materiály.

Nové typy izolací

 • vakuová izolace
 • vícevrstvé reflexní izolace

Nevýhoda těchto izolací je jejich vyšší cena.

 

Příklady tepelně izolačních vlastností vybraných tepelně izolačních materiálů.

Materiál

Součinitel tepelné vodivosti
λ [(W/m.K)]

Faktor difúzního odporu μ

Objemová hmotnost
[(kg/m3)]

Měrná tepelná kapacita
c [(J/kg.K)]

Extrudovaný polystyren (XPS)

0,032 - 0,035

100 - 200

25 - 30

2060

Pěnový polystyren (EPS)

0,039 - 0,043

40 - 67

25 - 30

1270

Pěnový polyuretan,
měkký (molitan)

0,048

2,5

35

800

Pěnový polyuretan,
tvrdý (PUR)

0,024 - 0,032

150 - 200

30

1500

MInerální vlna, lisovaná

0,054 - 0,095

5 - 12

150 - 350

1150

Skleněná plsť

0,046 - 0,05

2,5

15 - 35

940

Pěnové sklo

0,06 - 0,069

parotěsné

120 - 165

840

 

 

Seznam použité literatury

[1]       http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-zpusoby-po/

[2]       http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepelne-izolace/zakladni-prehled-tepelne-izolacnich-materialu_80

[3]       http://istavitel.cz/clanek/izolace/tepelne-izolace/zpusoby-zatepleni-obvodoveho-plaste-domu_81

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit