Historický vývoj výstavby panelových domů

20. Leden 2010

Počátky výstavby panelových domů

Počátek výstavby prvních panelových domů se datuje po první světové válce v Nizozemí. V roce 1923 se začínají stavět v Německu, poté se objevují v roce 1939 v Paříži. Poté se výstavba rozšiřovala dále po Evropě.

 

Panelové domy v čr

V České republice byly první panelové domy postaveny roku 1956. Rozvoj výstavby probíhal v roce 1958 až 1990. Bylo to rychlé řešení bytové krize. Bylo možné vybudovat celou novou městskou čtvrť během pár let. Docházelo k velkým změnám rázu měst. Původní různorodou zástavbu nahradila standardizovaná a neosobní panelová sídliště. Ta však samozřejmě měla i své nedostatky. Byly to nedostatky sociální i technické. Z technického hlediska byly objekty nekvalitně provedeny a měly nedostatečnou tepelnou izolaci.

Západní Evropa od výstavby panelových domů ustoupila již v 70. letech, ve východní Evropě se stavěly až do začátku devadesátých let 20. století.

Vývoj výstavby panelových domů v čr

První celostěnové panelové domy byly soustavy G. Tato soustava byla vyvinuta v roce 1953 jako montovaný příčný stěnový systém. Jako první typ byla vyvinuta soustava G 40, kterou v roce 1957 doplnila G 57. Byla vyvinuta pro větší sériovou výstavbu. Oba systémy jsou malorozponové. Soustava byla využívána až do roku 1973. Tento typ soustavy lze vidět i v materiálových variantách jako typy B 60, P 61, GOS 64, GOS 66 a experimentální vývojová odbočení G 58 a G 59 které jsou v kombinaci systému skeletového a stěnového.

a

Obrázek 1: Ukázka panelové soustavy G 57 – Praha  pomocí simulačního modelu. (zdroj Ekowatt)

 

V roce 1959 se začalo s projektováním nových panelových soustav, které by odpovídaly na nové požadavky z hlediska architektonického, dispozičního a konstrukčního řešení.  Začaly se zde uplatňovat nové druhy vrstvených plášťů. Výsledkem byly soustavy HK 60 a HK 65 realizované v roce 1960 až 1962. Soustavy jsou velkorozponové příčné nosné systémy.

Z těchto variant poté vycházejí dva velmi rozšířené konstrukční systémy T 06 B a T 08 B využívané od roku 1965. Přechází se z objemové typizace na otevřenou a prvkovou. Obvodový plášť nebyl součástí typizace, umožňoval variabilitu. Systémy a materiály se liší podle krajských variant. Soustava T 06 B je malorozponová. Stavěla až do roku 1990. Soustava T 08 B je velkorozponová, má příčný nosný stěnový systém. Stavěly se domy bodové a řadové.  Stavěla se do 80. let.

2

Obrázek 2: Ukázka panelové soustavy T08 B Praha pomocí simulačního modelu. (zdroj Ekowatt)

 

Od roku 1972 se objevují nové typy soustav. Mají převážně vrstvené obvodové panely. Soustava VVÚ ETA je velkorozponová s příčně nosným systémem.

3

Obrázek 3: Ukázka panelové soustavy VVÚ-ETA 8-3, Praha pomocí simulačního modelu. (zdroj Ekowatt)

 

 

Soustava PS 69, později PS 69/2, má příčný nosný stěnový systém. Systém je malorozponový. Další soustava je třímodulová malorozponová soustava Larsen & Nielsen používaná v Praze od roku 1972. Má kombinovaný nosný systém. Další třímodulovou malorozponovou soustavou je B 70. Vznikla v roce 1970. Malorozponová třímodulová je i soustava BANKS. Vznikla v roce 1976.

4

Obrázek 4: Ukázka panelové soustavy BANKS Liberec pomocí simulačního modelu. (zdroj Ekowatt)

Experimentální byla malorozponová čtyřmodulová soustava HKS G, kterou později nahradila OP 1.11. Má kombinovaný nosný systém. Další malorozponová soustava je HKS 70, má kombinovaný nosný systém. Existují i krajské varianty této soustavy. Další malorozponová třímodulová soustava je OP 1.11 používaná od roku 1970. Z ní pak vychází OP 1.21 používaná od  roku 1984. Výstavba panelových domů končí rokem 1990.

 

Seznam použité literatury

[1]       Organizace na Podporu Energetických Technologií: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace. ENERGIE Praha/Brno 2002

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit