PS 69-2

PS 69-2

Schéma typů sekcí
schema_PS69-22

Základní charakteristika PS 69-2

rok výstavby 1972 - 1989
nejčastější počet podlaží 4, 8 nebo 12 podlaží
typy sekcí řadové, koncové, rohové nebo bodové, je možný horizontální odskok v dělících stěnách o 1,2 m, v dilatačním celku je možný posun o 1,2 m, 2,4 m a 3,6 m, u štítových stěn je možný libovolný horizontální i vertikální posun
konstrukční systém příčný nosný systém s výztužnými podélným stěnami
rozpon 2,4 m, 3,6 m a 4,8 m
hloubka objektu hloubka řadových sekcí je od 10,8 m do 12 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,6 m
obvodový plášť

Před tepelně technickou revizí v roce 1979 v průčelí parapetní sendvičové pásy tl. 220 mm s 40 mm tepelné izolace

konstr_PS69-21

A keramzitbetonové celostěnové jednovrstvé panely tl. 270 mm.

konstr_PS69-22

Po revizi panely celostěnové železobetonové tl. 270 mm (120 mm železobeton + 100 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton)

Štítové panely tl. 240 mm před tepelně technickou revizí v roce 1979 (140 mm železobeton + 40 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_PS69-23

po revizi tl. 270 mm (140 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton)

 

Lodžiové panely jsou dřevěné tl. 140 mm.

stěnové panely železobetonové plné tl. 140 mm
strop stropní panely jsou železobetonové plné tl. 150 mm
střecha dvouplášťová se spádovými trámky na stropní konstrukci a železobetonovými střešními deskami tl.80 mm. tepelná izolace z minerálních vláken, před tepelně technickou revizí v roce 1979 tl. 80 mm, po revizi 120 mm.
typ bytových jader B3, B9
počty svislého potrubí v šachtě B3 – 1 šachta, B9 – 2 šachty
lodžie Jsou zapuštěné v hloubce 1,2 m, s izolačními železobetonovými příložkami a kompletizovanou dřevěnou stěnou.

 

 

Příklady foto

foto_PS-21

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998