konference Pasivní domy 2010

01_hodnoceni Hodnocení úsporných opatření pomocí parametrického modelu
02_simulace

Využití dynamických počítačových simulací pro zpřesnění některých vstupních údajů a shrnutí výsledků hlavních měření

03_opatreni Seznam analyzovaných opatření a jejich logika výběru 
04_rekon Otevřený webový výpočetní nástroj panelovedomy.ekowatt.cz 
05_vetrani Větrání panelových domů – opatření a jejich ekonomika provozu
06_ekonomika Energetický potenciál rekonstrukcí PD technická a ekonomická kritéria
07_pilot Pilotní projekt Augustinova
08_potencial Ekonomický a environmentální potenciál rekonstrukcí PD v ČR