O projektu

Tvůrcem tohoto portálu, hlavní výpočtové kalkulačky a veškerých textů je společnost EkoWATT o.s. U převzatých textů a obrázků jsou uvedeny citace původních pramenů.

 

EkoWATT

 

 

 

Portál je určen pro analýzu energeticky a finančně úsporných opatření panelového domu. Družstevníci a vlastníci bytových jednotek si mohou jednoduše vypočítat a pro svůj konkrétní objekt určit možnosti jednotlivých úprav vnějších konstrukcí, systémů větrání, výměnu zdroje tepla, opatření na přípravě teplé vody a v neposlední řadě též možnosti instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

Výpočetní nástroj umožňuje finanční analýzu investice, následné splatnosti a provozu objektu po jednotlivých aplikovaných opatření. Kromě těchto kritérií může uživatel zkoumat energetické parametry pro účely udělení dotace (např. z programu Zelená úsporám) či kritéria dopadu provozu budovy na životní prostředí.

Uživatel, který chce na tomto portálu analyzovat současný stav panelového domu a dále simulovat budoucí chování domu dle aplikovaných opatřeních, prochází jednotlivými zadávacími kroky přes lokalitu, interaktivní zadání geometrie objektu až k výpočtu současné spotřeby energie domu. Od tohoto kroku lze pak následně zadávat jednotlivá úsporná popatření, vzájemně tato opatření kombinovat a zkoumat budoucí možné úspory objektu. Finálně lze jednotlivé kroky analýzy přehledně uložit či vytisknout do souhrnného dokumentu, který může uživatel použít pro argumentaci při zasedáních družstva panelového domu. Jednotlivé objekty zadané uživateli se taktéž automaticky ukládají do databáze objektů. Databáze slouží pro uživatele k porovnání energetických spotřeb a dosažených úspor s jinými objekty.

 

Mimo samotný výpočetní nástroj zde naleznete také mnoho rešeršních článků k problematice

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

 

mzplogo

 

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.