PS 69

PS 69

 

Schéma typů sekcí

 schema_PS69

 

 

Základní charakteristika PS 69

 

Rok výstavby      

1972 - 1989

Počet pater

4 nebo 8, maximálně 14 podlaží

Typy sekcí

řadové, koncové, bodové, pilové a polopyramidové

Konstrukční systém

příčný nosný systém s výztužnými podélným stěnami, může být použit i systém kombinovaný

Rozpon

2,4 m, 3,6 m a 4,8 m  

Hloubka objektu

hloubka řadových sekcí je od 10,8 m do 12 m

Konstrukční výška podlaží

2,8 m

Světlá výška podlaží

2,65 m

Obvodový plášť

Průčelní keramzitbetonové celostěnové jednovrstvé panely tl. 270 mm. 

 Po tepelně technické revizi v roce 1979 panely celostěnové železobetonové vrstvené tl. 270 mm (120 mm železobeton + 100 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton)

Štítové panely tl. 240 mm před tepelně technickou revizí v roce 1979 (140 mm železobeton + 40 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_PS692

 

 po revizi tl. 270 mm (140 mm železobeton + 80 mm tepelné izolace + 50 mm železobeton)

 

Stěnové panely

železobetonové plné tl. 140 mm

Strop

stropní panely jsou železobetonové plné tl. 150 mm

Střecha

Dvouplášťová se spádovými klíny a železobetonovými deskami tl. 100 mm. Tepelná izolace je z minerálních vláken tl. 120 mm nebo 130 mm. Na Šumavě může být použita sedlová střecha. konstrukce krovu je tvořena šikmou stolicí, krytina je osinkocementová.

Typ bytových jader

B8, B10

Počty svislého potrubí v šachtě

B10 – 2 šachty

Lodžie

Jsou zapuštěné v hloubce 1,2 m

 foto příklady

 

foto_PS691

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998