NKS - G

Schéma typického podlaží

 

schema_NKS-G1 

 

Základní charakteristika NKS - G

 

Rok výstavby

1975 – 1983

Počet podlaží

4, 8 nebo 12 podlaží

Typy sekcí

řadové, bodové, chodbové, terasové

Konstrukční systém

Kombinovaný nosný systém, obvodový plášť je nosný

Rozpon

2,4 m, 3,0 m, 3,6 m a 4,2 m

Hloubka objektu

20,4 m, 11,4 m, 13,2 m nebo 14,4 m

Konstrukční výška podlaží

2,8 m

Světlá výška podlaží

2,65 m

Obvodový plášť

Obvodový plášť je vrstvený, celostěnový, železobetonový. Průčelní a štítové panely nadzemních podlaží tl. 290 mm (150 mm železobeton + 60 mm tepelné izolace + 80 mm železobeton)

Stěnové panely

železobetonové plné tl. 150 mm

Strop

stropní panely jsou železobetonové plné tl. 150 mm

Střecha

jednoplášťová nebo dvouplášťová, spodní vrstvu tvoří stopní panely, vrchní železobetonové panely, spádový podsyp, tepelná izolace, živičná krytina

Typ bytových jader

B7, B10

Počty svislého potrubí v šachtě

B7 – 2 šachty, B10 – 2 šachty

Lodžie

 

 

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998