Katalog panelových konstrukcí

02. Prosinec 2009

Níže si můžete zadat pro vybranou konstrukci typ tepelné izolace. Následně je proveden pro vybranou kontrukci automatický výpočet takové tlouštky tepelné izolace, aby konstrukce jako celek splňovala tepelně technickou normu ČSN 730540-2:2007.

 

Pro libovolnou tloušťku tepelné izolace si pak můžete také dopočítat součinitel prostupu tepla vybrané konstrukce.

 

1) Panel ze struskokeramzitbetonu – průčelí (T 06-B-KDU, Brno) 

 

2) Panel z keramiky CDK – štítový (T 06-B Pardubice)

 

3) Panel z pórobetonu – průčelí (VVÚ – ETA, Praha)

 

4) Panel z keramiky CP DK 4 – obvodový (MS – 71, Praha)

 

5) Panel z keramiky BTK – průčelí (T 06-B České Budějovice)

 

 

6) Panel z keramzitobetonu – průčelí (PS 69/2, Plzeň)

 

7) Panel z expanditkeramzitbetonu – průčelí (T 06-B-OL, Olomouc)

 

8) Panel z keramzitobetonu – průčelí I (T 06-B Karlovy Vary)

 

9) Panel z keramzitbetonu – průčelí II (T 06-B Karlovy Vary)

 

10) Panel z keramzitbetonu – štítový (T 06-B Karlovy Vary)

 

11) Panel sendvičový (PPS) – obvodový (HKS – 70/R)

 

12) Panel sendvičový (PPS) – obvodový (průměr) (BA NKS I/1L-II, Liberec)

 

13) Panel sendvičový (PPS) – průměr z parapetního a meziokenního panelu (MS – P)

 

14) Panel sendvičový (PPS) – štítový (průměr) (MS-P)

 

15) Panel sendvičový (PPS) – štítový (průměr) (T 06 B-OL, Olomouc)

 

16) Panel sendvičový (PPS) – průčelí (průměr) (T 08 B/R 78, Ústí nad Labem)

 

17) Panel sendvičový (PPS) – štítový (průměr) (T 08 B/R 78, Ústí nad Labem)

 

18) Panel meziokenní – průčelí, lehký (T 06-B, SVČ)

 

19) Panel meziokenní – průčelí, těžký (T 08-B, SČV)

 

20) Panel parapetní – průčelí (T 08-B, SVČ)

 

21) Panel sendvičový (PPS) – štítový průměr 1 (T 08-B, SVČ)

 

22) Panel sendvičový (PPS) – štítový průměr II (T 08-B, SVČ)

 

23) Panel sendvičový (PPS) –  obvodový (T 06-PSB-U, Brno)

 

24) Lodžiová dřevěná stěna – průčelí (T06-BU, Ústí nad Labem)

 

25) Panel sendvičový (PPS) – průčelí (T 06-BU, Ústí nad Labem)

 

26) Panel sendvičový (PPS) –  štítový průměr (T 06-BU, Ústí nad Labem)

 

27) Panel sendvičový (PPS) –  obvodový (průměr) (B 71/R 78)

 

28) Panel sendvičový (PPS) –  obvodový (průměr) (B 70/R 74)

 

29) Panel sendvičový (PPS) –  štítový (průměr) (VVÚ-ETA, Praha)

 

30) Panel sendvičový (PPS) –  průčelí (průměr) (VVÚ-ETA, Praha)

 

31) Panel sendvičový (PPS) – průčelí (L & N, Praha)

 

32) Panel sendvičový (PPS) – štítový (L & N, Praha)

 

33) Panel sendvičový (PPS) – průčelí(průměr) (P1.11, STÚ Praha)

 

34) Panel sendvičový (PPS) – štítový (průměr) (P1.11, STÚ Praha)

 

35) Dřevěná stěna – průčelí (PS-69/2, Plzeň)

 

36) Lodžiová dřevěná stěna – průčelí (PS-69/2, Plzeň)

 

37) Panel sendvičový (PPS) – štítový (PS-69/2, Plzeň)

 

38) Panel z pórobetonu – průčelí (T 06-B, Hradec Králové)

 

39) Panel železobeton – pórobeton – štítový (T 06-B, Hradec Králové)

 

40) Panel ze strusko-keramzit betonu – štítový (T 06-B – KDU, Brno)

 

41) Panel keramický TERMO – průčelí (T 06-B, Pardubice)

 

42) Keramický panel s oboustrannou perlitovou omítkou

 

43) Struskokeramzitbetonový panel

 

44) Struskokeramzitbeton - obvodová stěna

 

45) Struskobeton - obvodový

 

46) Panel NKS ( Jablonec nad Nisou)

 

47) Panel z agloporitbetonu a PPS - Obvodový

 

48) Panel NKS ( Vysoké Mýto)

 

49) Struskoagloporitbeton

 

50) Panel EMS s VISTEMATEM - Obvodový

 

 

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.