HKS 70

HKS 70

Schéma typů sekcí
schema_HKS702

Základní charakteristika HKS 70

rok výstavby 1971 - 1989
nejčastější počet podlaží 4, 6 nebo 8 podlaží
typy sekcí řadové, u sekcí není možné provést horizontální ani vertikální úskoky
konstrukční systém systém nosných příčných stěn
rozpon 3,6 m a 4,2 m
hloubka objektu 12 m
konstrukční výška podlaží 2,8 m
světlá výška podlaží 2,65 m
obvodový plášť

Obvodový plášť je nosný, celostěnový železobetonový. Průčelní, štítové i lodžiové panely nadzemních podlaží jsou tl. 270 mm (150 mm železobeton + 60 mm tepelné izolace + 60 mm železobeton)

konstr_HKS70

stěnové panely železobetonové plné tl. 150 mm
strop panely železobetonové plné tl. 150 mm
střecha jednoplášťová, po tepelně technické revizi v roce 1979 dvouplášťová, s vodotěsnou izolací na dřevěném bednění a tepelnou izolací tl. 120 mm na stropní železobetonové konstrukci
typ bytových jader B2–D, B3
počty svislého potrubí v šachtě B2-D – 1 šachta, B3 – 1 šachta,
lodžie zapuštěné

 

Seznam použité literatury

[1]       Řehánek J.: Tepelně technické a energetické vlastnosti budov, Grada Publishing a.s.

[2]       Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, Praha 1980, zpracoval STÚ

[3]       Informační přehled schválených TP - So a OP bytových domů, Praha 1984, zpracoval STÚ

[4]       Ing. Machatka, Ing. Šála, Ing. Svoboda– Kontaktní zateplovaní systémy, Cech pro zateplování ČKAIT, ČEA, 1998